Szukaj użytkowników


kkopczewska

Katarzyna Kopczewska

dr hab.
Prodziekan ds. studenckich
Profesor uczelni
badawczo-dydaktyczni
Katedra Statystyki i Ekonometrii
yzDuBgHc-5wli@E.Fkepd3q2!]#[ef0f|b*[{{Y&a#%78cnVI&z}l

ilościowe: ekonometria i statystyka przestrzenna, uczenie maszynowe, Monte Carlo, analizy biznesowe, R Software

ekonomiczne: problemy lokalizacji, wycena nieruchomości, polityka regionalna, społeczno-ekonomiczny rozwój przestrzenny, specjalizacja gospodarcza, sektor publiczny, samorząd lokalny

 

W okresie normalnego funkcjoniwania uniwersytetu, dyżur dziekański w poniedziałki od godz. 16:00 w pok. K1 zgodnie z listą prowadzoną przez samorząd studentów WNE "RAZEM".  Ze względu na odwołanie zajęć stacjonarnych, dyżury nie odbywają się. 

 

www
www

Działalność akademicka

 
 
 

Publikacje naukowe

Inne publikacje (6)

Konferencje (52)

Pozostałe elementy działalności (36)

Projekty badawcze (27)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw