Szukaj użytkowników


kkopczewska

Katarzyna Kopczewska

dr hab., prof. ucz
Prodziekan ds. studenckich
Katedra Statystyki i Ekonometrii
l{=KOZ15[ML3Sr6U`jIG|u#WN]#[Xg*8/Uq-O5*NKav^VbR&ak4H7

ilościowe: ekonometria i statystyka przestrzenna, uczenie maszynowe, Monte Carlo, analizy biznesowe, R Software

ekonomiczne: problemy lokalizacji, wycena nieruchomości, polityka regionalna, społeczno-ekonomiczny rozwój przestrzenny, specjalizacja gospodarcza, sektor publiczny, samorząd lokalny

 

Dyżur dziekański w poniedziałki od godz. 16:00 w pok. K1 zgodnie z listą prowadzoną przez samorząd studentów WNE "RAZEM".  Poniższe planowane daty mogą ulec zmianie, proszę o sprawdzenie przed rejestracją. 

www
www

Działalność akademicka

 
 
 

Publikacje naukowe

Inne publikacje (6)

Konferencje (52)

Pozostałe elementy działalności (36)

Projekty badawcze (27)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw