Szukaj użytkowników


Ellam Kulati

mgr
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, program Quantitative Psychology and Economics
G!}TC&sYdDQ*V+0NLxuHf-klzg]#[&.iJ+ehC{4Fz7lyCUnmQLlaukT


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw