Szukaj użytkowników


d.jaworska4

Diana Jaworska

mgr
Doktorantka
Katedra Mikroekonomii
Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, program Quantitative Psychology and Economics
2Sa'+|59d/Q.\n8~pJe$b]#[q\Ld~l'-Pk`IRfEdU@nqO

Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw