Szukaj użytkowników


e.narhetali

Erita Narhetali

mgr
Doktorantka
Katedra Mikroekonomii
Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, program Quantitative Psychology and Economics
Q_AZ`NHvG6!jt9VRe{8u~]#[3h+8S3*k!}i%j1_4JqEfk

Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw