Szukaj użytkowników


s.laniewski

Stanisław Łaniewski

mgr
Doktorant
Katedra Mikroekonomii
Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, program Quantitative Psychology and Economics
vW&^]CBSg-THfbk69YnZ@]#[j`p@L&~K[s=_\ZtvxOwK&

Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw