Szukaj użytkowników


dgadowska

Dominika Gadowska - dos Santos

dr
Adiunkt
Prodziekan ds. studenckich
dydaktyczni
Katedra Finansów i Rachunkowości
KGPrj0kzJ+!UHg$?\XBexRm]#[+#.WZ'_f'GwD*pv3e=}[%CZ

ekonomia finansowa, ryzyko finansowe i zarządzanie ryzykiem, rynki finansowe, ekonomia kultury, ekonomia branży rozrywkowej

Dyżur w sprawach dotyczących prowadzonych przeze mnie zajęć:
wtorek, w godz. 13:15-14:15
Aby się umówić, proszę o skorzystanie z następującego linku: 
https://doodle.com/mm/dominikagadowskadossantos/book-a-meeting

Dyżury Prodziekan ds. studenckich odbywają się w poniedziałki, w godz. 15:00-18:00.
Szczegóły dostępne pod następującym adresem:
https://www.wne.uw.edu.pl/index.php/pl/wydzial/wladze/kolegium-dziekanskie/

www
www

Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw