Szukaj użytkowników


kzabarina

Kateryna Zabarina

mgr
Asystent
Doktorantka
badawczo-dydaktyczni
Katedra Statystyki i Ekonometrii
kzabarina w domenie wne.uw.edu.pl


 Office hours - Monday, 13:15 - 14:45 (registration link is published in Moodle) // Dyżury - czwartki, 13:15 - 14:45 (link do rejestracji w Moodle'u)

www
www

Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw