Szukaj użytkowników


tjeruzalski

Tomasz Jeruzalski

dr
Adiunkt
Kierownik
dydaktyczni
Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
Pracownia Informatyczna
[PFI7EMyl&{kqK|'vOm02w3j6]#[P7'8-@#f`oe'i6b1lGvpqm@[}

e-administracja, wydajność ekonomiczna sfery publicznej, wydajność instytucji publicznych i firm

Dyżur online - dzień tygodnia: wtorek godz. 18:00-18:45 pod poniższym linkiem w MS Teams (proszę kliknąć link albo skopiować go do przeglądarki):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU0MTMwMzEtYmJiNi00MTNmLThkMDYtY2Y2NzhlNDA4MjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22848626e1-3584-41c0-b8a8-3f5a43c0027e%22%2c%22Oid%22%3a%223b9f2b1f-9b45-4dcd-8344-d5f661415532%22%7d

UWAGA: W dniu 02.02.2021 dyżur odwołany

W pilnych tematach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowy

www
www

Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw