Szukaj użytkowników


kopolski

Krzysztof Opolski

prof. dr hab.
Kierownik Katedry
Profesor zwyczajny
badawczo-dydaktyczni
Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
Zy&'O=\3x{-p9?Rqe78MEg]#[Fitr8.Hw5svVF1JzKv.V2T

struktura rynku, strategie firm, wyniki rynkowe, cele, organizacja i zachowania firm, organizacje no-profit i przedsięwzięcia publiczne, ekonomia biznesu, marketing i reklama, księgowość i audyt, produkcja i organizacja, relacje między administracją rządową a samorządową, zdrowie, ekonomia kultury, socjologia gospodarcza, antropologia gospodarcza, rynek pracy dla ekonomistów, relacja ekonomii do innych dyscyplin naukowych i wartości społecznych, edukacja ekonomiczna i nauczanie ekonomii

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30

www

Działalność akademicka

 
 
 

Publikacje naukowe

Inne publikacje (4)

Konferencje (44)

Pozostałe elementy działalności (3)

Projekty badawcze (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw