Szukaj użytkowników


fmirota

Fryderyk Mirota

mgr
Doktorant
Katedra Statystyki i Ekonometrii
p^S}nWt{ZV\4cU9/3#f5o]#[WL9p^LV8REBAYMFor{o$\

Po uzgodnieniu drogą mailową.


Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw