Szukaj użytkowników


brokicki

Bartłomiej Rokicki

dr hab.
Profesor uczelni
badawczo-dydaktyczni
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Ośrodek Badań Rynku Pracy
zx%XeWSwU/PL&~dF.NA_#C]#[]kqDO7?al%?.2t\On/3hv+

lokalna działalność gospodarcza, płace, zasiłki i koszty pracy, rynki pracy, ekonometria i modele input-output, modelowanie makroekonomiczne

Kontakt mailowy.

www
www

Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw