Szukaj użytkowników


jhagemejer

Jan Hagemejer

dr hab.
Profesor uczelni
badawczo-dydaktyczni
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
'pg&QyzhFP5[4ft{EidZ|]#[myPe5_hN-2'r*^}a$_mKi

handel zagraniczny, równowaga ogólna, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, globalne łańcuchy wartości

Poniedziałek, 15:00. Pokój: A006. Proszę o umówienie się mailem.


www

Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw