Rekrutacja na studia I stopnia

Kontakt

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 125
tel. 22 55 49 190
w@Zf.JW#rY{+u1P'6E-H|K3%]#[j|FY~?5i]78~dqYx.Nm&rT~n

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (80 PLN za kierunek)

Studia I stopnia

Rekrutacja odbywa się na następujące kierunki/specjalności:

 • Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria (wybór specjalności/kierunku po pierwszym roku);
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie;
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne;
 • Finance and International Investment.

Perspektywy kariery

Uczestnik studiów pierwszego stopnia posiądzie wiedzę umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości, jest czynnikiem zasadniczym.
 • praca w sektorze finansowym - bankowym i ubezpieczeniowym, w którym podstawowe wykształcenie w materii finansów jest niezbędne.
 • praca w administracji centralnej - krajowej lub wspólnotowej, obecnie w większości spraw przez nią zawiadywanych dominują kwestie rozliczeń (np. funduszy unijnych, centralnych, samorządowych). 

Przykładowe stanowiska pracy:

 • Bankowość: Strateg, AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Usługi finansowe: Aktuariusz, Analityk inwestycyjny, Analityk ryzyka, Analityk finansowy, Audytor, Finance Business Partnering, Specjalista ds. tradingu
 • Usługi doradcze: Doradca podatkowy, Doradca transakcyjny, Doradztwo europejskie
 

Zapoznaj się ze szczegółami na temat specjalności:

Ekonomia

Międzykierunkowe

Ekono

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów.

Wybór kierunku/specjalności po 1. roku wspólnego programu. Rekrutacja na "Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria".

Ekonomia międzynarodowa

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów.

Wybór kierunku/specjalności po 1. roku wspólnego programu. Rekrutacja na "Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria".

Międzykierunkowe Ekonomiczno-Matematyczne

Tryb stacjonarny (dzienny).

Studia prowadzone z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Międzykierunkowe Ekonomiczno-Menedżerskie

Tryb stacjonarny (dzienny).

Studia prowadzone z Wydziałem Zarządzania UW. 

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość

Informatyka i Ekonometria

Studia w języku angielskim

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów.

Wybór kierunku/specjalności po 1. roku wspólnego programu. Rekrutacja na "Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria".

Finanse Publiczne i Podatki

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów.

Wybór kierunku/specjalności po 1. roku wspólnego programu. Rekrutacja na "Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria".

Informatyka i Ekonometria

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów.

Wybór kierunku/specjalności po 1. roku wspólnego programu. Rekrutacja na "Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria".

Finance and International Investment

Tryb stacjonarny (dzienny).

Studia w języku angielskim - płatne. 

Uprzejmie informujemy, że studia w trybie niestacjonarnym (wieczorowym) oraz studia w języku angielskim są płatne. 

Przeniesienie

Przeniesienie się na studia możliwe jest w dwóch trybach:

 1. w regularnej rekrutacji, po której przyjęty kandydat składa podanie do Prodziekan ds. Studenckich o akceptację zaliczonych kursów,
 2. w odrębnym trybie przeniesienia

Progi punktowe w lipcu 2017

Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria Międzykierunkowe ekonomiczno-menedżerskie Międzykierunkowe ekonomiczno-matematyczne
77 74,22  80,5
11,80 os./miejsce  15,41 os./miejsce  9,76 os./miejsce

Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria (wieczorowe): minimalny próg wynosi 30 pkt. Próg tury zależny jest od wyników maturalnych kandydatów biorących udział w każdej kolejnej turze kwalifikacji. Kolejne tury organizowane są do czasu wyczerpania limitu miejsc.

Limit miejsc na każdą specjalność jest ograniczony - informacja o limitach podana jest w zakładce dotyczącej konkretnej specjalności.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw