Jubileusz Profesora Witolda Kozińskiego i Profesora Jerzego Wilkina

8 października 2014

IMG_9225.jpg

8 października 2014 r. w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbył się uroczysty Jubileusz Profesora Witolda Kozińskiego i Profesora Jerzego Wilkina z okazji długoletniej pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

O dorobku prof. Jerzego Wilkina

Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były kierownik Katedry Ekonomii Politycznej. Członek rzeczywisty PAN, Przewodniczący Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (w latach 2000-2006), członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

W 1976 roku obronił pracę doktorską n.t. "Tworzenie i podział dochodów ludności rolniczej w Polsce". Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych otrzymał w 1985 roku. Jego rozprawa doktorska "Współczesna kwestia agrarna" została opublikowana przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1994 r. a stanowisko profesora zwyczajnego w 1998 r.


PIMG_9363.jpgrof. Jerzy Wilkin pełnił wiele ważnych funkcji w instytucjach akademickich; był prodziekanem i dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, a obecnie jest członkiem 6 rad naukowych. Członek International Association of Agricultural Economists (IAAE) i European Association of Agricultural Economists (EAAE)

Przez trzy kadencje pełnił funkcję członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE). Przez 6 lat był członkiem grupy Ad Hoc Group on East/West Relations in Agriculture (obecnie Global Forum on Agriculture) przy OECD, gdzie przygotował kilka raportów. Dwukrotnie uczestniczył w przygotowywaniu raportów Banku Światowego o polskim rolnictwie; był on także współautorem raportu Komisji Europejskiej o polskim rolnictwie (w 1997 r.). Jest członkiem redakcji "Gospodarki Narodowej" i "Wsi i Rolnictwa" oraz członkiem rad redakcyjnych: "Quarterly Journal of International Agriculture", "Eastern European Countryside" i "Society and Economics".

W 1999 r. wybrany został do Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. W roku 2004 został wybrany członkiem korespondentem a w 2013 r. został powołany na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Jerzy Wilkin kierował wieloma międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi, w tym projektami PHARE i KBN. W latach 2000-2003 był kierownikiem polskiej grupy badawczej w 5 Ramowym Programie Unii Europejskiej w projekcie: "Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in Central and East European Countries".

O dorobku prof. Witolda Kozińskiego 

Profesor nauk ekonomicznych, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z 1971. W 1975 na tym samym wydziale obronił doktorat, zaś w 1983 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1996. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu bankowości i finansów,polityki pieniężnej i teorii wzrostu. Od 1975 zawodowo związany z macierzystym wydziałem. Pełnił funkcję kierownika Katedry Bankowości i Finansów. W 1999 został profesorem w Katedrze Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

IMG_9362.jpg

W NBP pracował w latach 1971?1975 i 1982?1991. W latach 1992?1998 był wiceprezesem i pierwszym zastępcą prezesa NBP w okresie pełnienia tej funkcji przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Zasiadał także w Komisji Papierów Wartościowych (1991), był prezesem zarządów Powszechnego Banku Handlowego Gecobank (1991?1992), PTE Allianz Polska(1998?1999), Banku Gospodarstwa Krajowego (2002?2003). 24 października 2008 ponownie objął urząd wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.

W 1998 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Opisy sylwetek pochodzą ze stron:  IRWIR PAN oraz Wikipedia

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw