Search Users


Aleksandra Kolasa

Ph.D.
Assistant Professor
research academics
Chair of Statistics and Econometrics
mD6upxtA1?2ZlN+b%&Q_803]#[O6&XRg^}oV*IRW|Z0i2UE{z

NCN SONATA 15 „Zagregowane i redystrybucyjne skutki świadczeń pieniężnych nieuzależnionych od kryteriów dochodowych” kierownik projektu: dr Aleksandra Kolasa


Research activities


Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement