Aktualności

Z wielką przyjemnością powiadamiam, że Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyznał w dniu 12 grudnia 2012 doktorat honoris causa P…
W 16 i 17 maja 2013 roku w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie Dziekanów Wydzi…
W sobotę 18 maja 2013 roku w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja pt. Niedo…
8 czerwca 2013 roku odbędzie się w Warszawie Zjazd Absolwentów i Bal Ekonomisty zorganizowane w ramach obchodów 60. Jubileuszu W…
Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość najbardziej obleganymi kierunkami na największych publicznych uczelniach wyższych w Warszaw…
29 września 2013 roku odbędzie się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego IV edycja Interaktywnych Warsztatów…
Uroczyste otwarcie Laboratorium Tradingowego firmy OSTC odbędzie się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w…
6 listopada 2013 o godzinie 14.00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się obrona rozprawy doktors…
Mateusz Szczurek został powołany na stanowisko ministra finansów. Studia na WNE ukończył w 1998 r.
Rok 2013 jest dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego szczególny. W związku z obchodami Jubileuszu 60-lecia …
W poniedziałek 27 stycznia 2014 r. zaprasza na wykład gościnny Prof. Jana Toporowskiego (Uniwersytet Londyński) na temat Kryzysu…
Biuletyn zawiera wskaźniki polityki rynku pracy oraz komentarz do danych opublikowanych przez GUS. Warto zwrócić uwagę na wzrost…
9 kwietnia 2014 r. o godzinie 15:00 w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 75…
W wyniku wspólnej inicjatywy Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Interdyscyplinarnego…
"The American Economic Review", wiodące czasopismo ekonomiczne wydawane przez American Economic Association, przyjęło do druku a…
Uniwersytet Warszawski i Google tworzą Digital Economy Lab (DELab) ? interdyscyplinarny ośrodek badań nad rozwojem technologii i…
Czy płeć ma jeszcze znaczenie, kiedy wyobrażamy sobie naukowca? A kiedy oceniamy jego osiągnięcia lub cały dorobek? W ramach nas…
Pracownicy WNE wśród grantobiorców. Gratulujemy!
14 czerwca 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Studia Podyplomowe: Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej". P…
Marcin Chlebus i Tomasz Skoczylas laureatami konkursu organizowanego przez NBP na najlepsze artykuły podejmujące tematykę związa…
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z satysfakcją informuje, że w dniu 1 lipca br. nastąpiło fizyczne przejęcie całości budyn…
W dniach 18-19 września na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa ?Perspektywy i …
8 października 2014 r. w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbył się uroczysty Jubileusz Profesora Witolda Kozińskiego i Prof…
dr hab. Łukasz Hardt został laureatem tegorocznej edycji nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskie…
Pracownicy WNE wśród grantobiorców: 7 projektów w ramach OPUS, 1 w ramach - PRELUDIUM, 1 - w ramach SONATY. Gratulujemy!
3 grudnia 2014 r. mgr Marcin Chlebus obronił na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW rozprawę doktorską pt. Pomiar ryzyka za pomocą mi…
Większość z nas uznaje problem pożarów lasów w Polsce za ważny i gotowa byłaby płacić za zmniejszenie ich liczby oraz ograniczen…
W obliczu ostatniego globalnego kryzysu finansowego wielu zarzuca ekonomii, że kryzysu nie przewidziała, nie potrafi go opisać, …
Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW wspomoże powstanie laboratorium analiz ekonomicznych i finansowych na Wydziale Nauk Ekonomicz…
5 lutego 2015 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW odbyło się uroczyste wręczenie nagrody za wygraną w grze tradingowej OSTC Tra…
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w środę 28.01.2015 akty nominacyjne 53 nauczycielom akademickim…
WNE współorganizuje dyskusję na temat umowy o wolnym handlu między UE a USA...
WNE współorganizuje konferencję z cyklu "Ekonomia, kultura, wartości"
WNE współorganizatorem kongresu "Informatyka ekonomiczna w nauce, gospodarce i administracji publicznej"
Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Narodowy Bank Polski uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej
Z dumą informujemy, że dr Jarosław Górski (z Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości) w dniu 25 marca 2015 r. został wybran…
WNE współorganizatorem konferencji dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce.
Nowe projekty naukowców z WNE finansowane przez NCN
Finał projektu dra Łukasza Goczka finansowanego ze środków NCN. Wyniki badań przeprowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uni…
25 marca Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła uchwałę o powołaniu Zakładu Finansów Ilościowych, którego kierownikiem został dr ha…
W numerze: A. Cieślik, M. Czajkowski, A. Jędruchniewicz, R. Piwowarski, J. Wolszczak-Derlacz, M. Zięba. Zachęcamy do zapoznania …
Warsaw International Economic Meeting, 10th annual conference, is being held at the University of Warsaw, Faculty of Economic Sc…
Konferencja WNE - Perspektywy rozwoju badań nad finansami sektora publicznego i prywatnego- Sulejów, 25-26 września
Narodowy Bank Polski przygotował aplikację mobilną „Encyklopedia pojęć ekonomicznych”.
4 września 2015 r. Narodowe Centrum Nauki po raz pierwszy zaprezentowało zestawienie aktywności grantowej wnioskodawców pod kąte…
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom.
Relacja z konferencji „Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej”
6 listopada 2015 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr ha…
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9…
Tytuł pracy - Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena
Tytuł pracy - Rozwój teorii ryzyka finansowego. Interpretacje prawdopodobieństwa a pojęcia ryzyka i niepewności
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z dziedziny bankowości i finansów.
Tytuł pracy: Optymalizacja podatkowa w warunkach konkurencji podatkowej
Finał projektu naukowego dr Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej...
Dr Paweł Sakowski, dr Robert Ślepaczuk i Mateusz Wywiał zdobyli III miejsce w konkursie na referat naukowy na IV Kongresie Rynku…
Do udziału zapraszamy zwłaszcza seniorów (60+)!
Ekonomia z 13 punktami!
DELab UW oraz European and Mediterranean (EuroMed) Research Business Institute zapraszają na międzynarodową konferencję.
Jeden Uniwersytet Warszawski. Wiele historii. Opowiedz nam swoją.
Michał Ziembiński, doktorant WNE UW, jest jedynym do tej pory wykładowcą w Polsce, który zdał dwa egzaminy ACCA w ramach program…
Dr hab. Łukasz Hardt, Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej WNE, oraz Kamil Zubelewicz, absolwent WNE, nowymi członkami Rady Po…
Konkursy o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych oraz a najleps…
Profesor Stanisław Wellisz był jednym z najbardziej znanych i uznanych w międzynarodowym środowisku naukowym ekonomistów polskie…
Tytuł pracy: Efficacy of liberalization tools in demonopolizing the European gas industry
Studia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem pracowników m.in. branży finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, medyczn…
Komisja Konkursu ogłasza nabór wniosków DSM na projekty planowane do realizacji w 2016 roku.
Zobacz galerię...
Dziewięć projektów naukowców z Wydziału otrzymało finansowanie. Gratulujemy!
Relacja z II konferencji dydaktycznej "Unia Europejska i strefa euro - mechanizmy i wyzwania” (WNE UW, 10-11 czerwca 2016 r.)
WNE otrzymuje najwięcej środków na pracownika.
Kolejny etap remontu lewego skrzydła WNE UW przy ul. Długiej 44/50 za nami.
Propozycje wystąpień przyjmowane do 9 września!
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych UW pragną serdecznie zaprosić wszystkich pracowników i doktorantów WNE UW na wydziało…
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wręczył medale 200-lecia pracownikom UW, w tym pracownikom WNE.
Kolekcja Poczty Polskiej „Osiągnięcia polskiej nauki”
W 2016 roku prowadzono na WNE UW 58 projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych.
Partnerem merytorycznym konferencji jest WNE UW
Praca Małgorzaty Wrotek została napisana i obroniona pod kierunkiem dra hab. Pawła Kaczmarczyka. Gratulujemy!
Dr hab. Paweł Kaczmarczyk został nagrodzony w Kategorii Osoba oraz w kategorii Nagroda Publiczności. Gratulujemy!
21 marca odbyła się uroczystość z okazji przyznania okresowych zwiększonych wynagrodzeń pracownikom naukowym i dydaktycznym, dzi…
Kristóf Gyódi, doktorant na WNE i analityk w DELab UW, o Uniwersytecie Warszawskim

Nowości

IV debata jubileuszowa na 60-lecie WNE UW

27 lutego 2014 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu W…

The Euro or not?

Ryszard Kokoszczyński (WNE UW) in discussion with James Roaf (Se…

Akcjonariat Obywatelski na WNE UW

5 listopada na WNE UW odbyło się szkolenie dla studentów "Inwest…

WNE Centrum Egzaminacyjnym EBC*L

Certyfikat EBC*L European Business Competence* Licence EBCL czyl…

Studentka WNE wśród najpopularniejszych studentów z zagranicy

Uprzejmie informujemy, że dobiegło końca głosowanie w konkursie …

Wykład gościnny prof. Geoffreya Hodgsona

Prof. Hodgson spróbuje odpowiedzieć na pytanie "Czym jest kapita…

10 numer To zależy!

10 numer To Zależy już jest dostępny!

Student WNE Mistrzem Polski w Street Dance Show!

15 marca 2015 r. Krzysztof Stelmach zawojował polską turniejową …

Raport o e-commerce autorstwa absolwenta i studentki WNE

Piotr Chabrowski, absolwent Finansów i Bankowości na WNE oraz Iz…

Konferencje o Unii Europejskiej i strefie euro

WNE UW zaprasza na dwie konferencje poświęcone UE.

Student WNE laureatem konkursu na pracę z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

Praca licencjacka p. Marcina Michny zdobyła II miejsce w prestiż…

Student WNE laureatem konkursu Młody Ekonomista

Piotr Leszczyński zdobył wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Eko…

Nowy numer "To zależy"

Najnowszy numer magazynu studenckiego wydawanego przez studentów…

Narodowy Bank Polski edukuje mobilnie

Narodowy Bank Polski przygotował aplikację mobilną „Encyklopedia…

Fakultet: An introduction to the fundamentals of money laundering prevention

Na czym polega przeciwdziałanie praniu pieniędzy? Dlaczego jest …

E-book o aktualnych wyzwaniach Unii Europejskiej

Pobierz bezpłatną książkę!

DELab UW oraz UOKiK zapraszają na wykład prof. Williama E. Kovacica

Zakaz organizowania imprez o charakterze integracyjnym do czasu uchwalenia zmian w regulaminie UW na temat bezpieczeństwa

Aktualizacja z 2 grudnia: odwołanie zakazu organizowania imprez …

Rejestracja na semestr letni 2015/2016

Nowe harmonogramy rejestracji oraz instrukcja

Dwoje studentów WNE ze stypendium MNiSW

Gratulujemy Magdalenie Gawrońskiej oraz Łukaszowi Witkowskiemu –…

Absolwent WNE laureatem konkursu IPiSS

Gratulujemy mgr Kornelowi Jaśkiewiczowi.

Wymiana Erasmus 2016/2017

Składanie aplikacji.

Dyskusja nad TTIP z US Trade Representative na UW

25 stycznia na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie pa…

The Art and Science of Microeconomic Modeling

W dniach 16-25 maja 2016 r. odbędzie się na WNE UW kurs „The Art…

Zwycięzcy w losowaniu

Zwycięzcy w losowaniu spośród osób, które wypełniły ankiety ewal…

Osiągnięcia studentów

„ICA Certificate in Anti-Money Laundering" dla studentów WNE

Ceremonia wręczenia certyfikatów.

Nowe studia podyplomowe: "Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA"

I Konferencja Studentów WNE

W czerwcu 2016 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbędzie się pi…

Studeci WNE laureatami konkursu na najlepszy referat

DKF: Nowa ekonomia - ludzie zamiast liczb

Zapraszamy na cykl pokazów filmów dokumentalnych oraz dyskusji o…

Medale dla koszykarek z WNE

Informacja Biblioteki WNE

Lista seminariów licencjackich

Rok akademicki 2016/2017

Unia Europejska i strefa euro - mechanizmy i wyzwania

Konferencja dydaktyczna o UE i strefie euro

Ankiety ewaluacyjne

Cenimy Twoją opinię

Przedłużony termin składania prac dyplomowych

Dominika Wciślik laureatką konkursu MSZ

Studenci WNE laureatami Rotman European Trading Competition

Informacja dla nowych studentów

Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego WNE UW 22 września.

Zajęcia fakultatywne z Citi na temat AML

Menadżerowie z Citi Service Center Poland skupią się na przekaza…

Rejestracje na zajęcia dla studentów I roku

Nowe harmonogramy!

Rejestracja na zajęcia dla II roku studiów licencjackich

Studentki WNE laureatkami Diamentowego Grantu

Dodatkowe tury rejestracji na wybrane grupy przedmiotów

I Konferencja Negocjacyjna

Wymiana Erasmus 2017/2018

Zmiany w harmonogramie rejestracji na zajęcia

Studenckie ankiety ewaluacyjne

Czekają nagrody

Lista zajęć wyboru kierunkowego i wolnego wyboru

The Art and Science of Microeconomic Modeling - kurs prof. O. Starka

Zwycięzcy w losowaniu gadżetów WNE

Wyniki losowania nagród spośród studentów, którzy wypełnili anki…

Wolontariat edukacyjny

Zestawienie konkursów na najlepsze prace dyplomowe

Gościnne wykłady prof. Sengupty

Spotkanie informacyjne - Magisterka na WNE!

Rekrutacja do programu MOST

Targi seminariów licencjackich

Centrum Pieniądza NBP

Rozsztrzygnięcie konkursu im. A. Semkowa

Rozdanie certyfikatów ICA (International Compliance Association)

Zapraszamy na uroczystą galę rozdania certyfikatów II edycji fak…

Nowe programy studiów II stopnia

Lista seminariów licencjackich

Nowe programy studiów I stopnia

Stypendium dla absolwentów studiów I stopnia WNE UW

Twój głos ma znaczenie!

Wyniki losowania nagród wśród osób, które wypełniły ankiety ewal…

Nowa strona Biblioteki WNE

Stypendia za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

Konkurs dla doktorantów na stypendia Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe

Rejestracje na zajęcia WNE UW

Festiwal Nauki na WNE

Grupa badawcza QFRG zaprasza studentów

Diamentowy Grant-konkurs dla studentów posiadających osiągnięcia naukowe

Nagroda w konkursie VERBA VERITATIS na najlepszą pracę nt. etyki biznesu

Praca licencjacka Pani Aleksandry Kołodziejczyk została napisana…

Absolwenci WNE laureatami konkursu NBP

Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał Gracjan Bachurewicz, wyróż…

Nagroda w konkursie "Teraz Polska Promocja i Rozwój"

Praca Marcina Metryckiego została napisana i obroniona pod kieru…

Spotkanie informacyjne - Erasmus

Raport z akcji „Szlachetna Paczka" na WNE UW

What is Anti Money Laundering (AML)?

Registration to the elective course begins at WNE on 10th Jan.

Lista przedmiotów kierunkowych na semestr letni

Kurs prof. O. Starka dla studentów studiów II stopnia

The Art and Science of Microeconomic Modeling - kurs prof. O. Starka

Najlepsi z najlepszych! 3.0

Studenckie badanie o warunkach i satysfakcji ze studiowania

Konferencja: Innowacyjność gospodarki w badaniach słuchaczy studiów podyplomowych

Rozstrzygnięcie konkursu im. A. Semkowa

Studenci WNE odebrali certyfikaty z AML od Citi

Gratulujemy!

Godziny pracy dziekanatu studenckiego w wakacje

Mgr Krzysztof Drachal laureatem konkursu NCN ETIUDA6 na stypendia doktorskie oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym

Studenci WNE zajęli pierwsze miejsce w Rotman European Trading Competition 2018 w Rzymie!

Rejestracja na zajęcia WNE dla studentów I roku

WAŻNA ZMIANA W USOS!!!

Spotkania w ramach Festiwalu Nauki na WNE UW

Podział na kierunki po pierwszym roku studiów

Początek zajęć dydaktycznych

Godziny dziekańskie

Hackathon: Next Generation Internet Data Sprint

Prezentacja o Sympozjum St. Gallen

Rejestracja na zajęcia POWI

QuantDay

Cenimy Twoją opinię. Wypełnij ankiety w USOSweb

Zmiany w harmonogramie rejestracji dla studiów licencjackich

Diamentowy grant

Targi seminariów magisterskich

Oferta fakultetów z umiejętności miękkich na WNE UW

Zajęcia fakultatywne z Citi na temat AML

Kurs: Advanced Perspectives in the Analytics and Policy Design of International Migration

Oferta zajęć do wyboru kierunkowego i zajęć do wyboru

Rekrutacja do programu Erasmus

Pierwsze międzynarodowe seminarium magisterskie na WNE

WNE z pełną akredytacją ACCA – wszystkie 9 modułów!

Indywidualny Tok Studiów dla 5% najlepszych studentów

Wykłady prof. Sengupty: Financial Engineering i Project Financing and Management

Wykłady prof. Orlando: Computational Finance i Credit Ratings

Sportowe WNE - Gratulujemy!

Ważna decyzja, wybór kierunku po I roku

Spotkanie dla studentów III roku

Studentka WNE mistrzynią Polski w kickboxingu

Praca dla asystenta naukowego / doktoranta

Targi seminariów licencjackich

Studenckie ankiety ewaluacyjne

Studenci WNE na seminarium w Heidelbergu

Zespół z WNE UW zajął I miejsce w konkursie Quant Invest

Oferta seminariów licencjackich

Konferencja dydaktyczna o innowacyjności gospodarki

Wyniki kwalifikacji do programu doktoranckiego Quantitative psychology and economics

Rozszerzenie ekonomii dla studentów II roku

Studenci WNE rywalizowali w konkursie Rotman International Trading Competition!

WNE UW w TOP10 na mistrzostwach świata w ekonometrii

Smart cities for ageing societies - interdyscyplinarne webinarium 4EU+

Warsztaty z analizy danych i Data Science na Festiwalu Nauki

Rejestracja na zajęcia WNE dla studentów I roku

Przewodnik dla studentów I roku

Podział I roku na kierunki

Losowanie nagród - ankieta ewaluacyjna

Oferta zajęć do wyboru kierunkowego - WOLNE MIEJSCA

Studentka WNE na igrzyskach wojskowych w Chinach

Spotkanie o nowym regulaminie studiów

Absolwent WNE został Fellow of the Econometric Society

Absolwent WNE UW laureatem w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP

Konkurs Młody Ekonomista pod patronatem Wydziału Nauk Ekonomicznych

Trzecie seminarium badawcze Quantitative Finance Research Group i Data Science Lab

Studentka WNE laureatką stypendium MNiSW

Studentka Wydziału nagrodzona w konkursie na najlepsze prace dyplomowe o tematyce miejskiej

Spotkanie w sprawie ścieżki ACCA [30.01.2020]

Rejestracja na przedmiot "Introduction to Anti Money Laundering"

Czwarte seminarium badawcze Quantitative Finance Research Group i Data Science Lab

Rejestracja na przedmioty do wyboru - ZMIANA

Rejestracja na przedmiot „Advanced Perspectives in the Analytics and Policy Design of International Migration”

Ankiety ewaluacyjne za semestr zimowy roku ak. 2019/2020

Rekrutacja do programu Erasmus+

Projekt WNE UW dla maturzystów: bezpłatne zajęcia z języka angielskiego

Minigranty dla studentów WNE

Nagroda w konkursie GPW na najlepszą pracę licencjacką dla Studentki WNE

V miejsce studentów WNE UW w prestiżowym konkursie Rotman International Trading Competition

Komunikat dotyczący sytuacji epidemiologicznej

Informacje dotyczące sesji poprawkowej - semestr zimowy 2019/20

Cykl warsztatów CASE MASTERS 2020

Soft Skills Week – warsztaty umiejętności miękkich na WNE UW

[WYKŁAD ODWOŁANY] Wykład prof. Mariana Eabrasu „Internal secession rights for legitimizing liberal democracy”

Reprezentacja WNE UW na LSE SU Polish Economic Forum 2020

Wykłady prof. Sengupta: Financial Engineering i Project Financing and Management

Zawieszone zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim

Organizacja zajęć zdalnych na WNE

Informacje w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów

Wolontariat Wielokulturowy Online

Informacje dla studentów zagranicznych odnośnie pobytu w Polsce

Bezpłatne webinary z Excela i VBA

Rekrutacja do szkół doktorskich

Zasady organizacji egzaminów językowych na UW w sesji letniej

Ankiety ewaluacyjne - zajęcia semestru letniego i przedmioty całoroczne roku ak. 2019/2020

Studenci WNE UW laureatami konkursu na najlepsze prace badawcze

Student WNE zwycięzcą IX edycji Konkursu Młody Ekonomista TEP

Warsztaty online dla Studentów zagranicznych [24.06.2020]

Praca w projekcie naukowym

Praca w projekcie badawczym

Organizacja dydaktyki na WNE UW po wakacjach

„Ekonomia” najlepsza, „Finanse i rachunkowość” drugie w Polsce

Diamentowy Grant dla Studentki WNE UW

Dodatkowa rekrutacja do programu doktorskiego "Quantitative Psychology and Economics"

Student WNE UW w Zarządzie Krajowym NZS

Terminy składania prac dyplomowych

Oferta pracy w projekcie Narodowego Centrum Nauki

Konferencja online o innowacyjności

Rejestracja na zajęcia WNE dla studentów I roku

Zaliczenie przedmiotu BHP

WNE UW na Festiwalu Nauki [21-24.09.2020]

Rekrutacja na studia podyplomowe WNE UW w formule stacjonarno-zdalnej

Harmonogramy sesji egzaminacyjnych oraz komunikaty dla studentów i pracowników Wydziału

Podział na specjalności

Informacje organizacyjne dla nowo przyjętych studentów

Gospodarka Cyfrowa - nowa ścieżka dydaktyczna we współpracy z Google i DELab UW

Oferta zajęć do wyboru kierunkowego

I miejsce w Konkursie GUS na najlepszą pracę doktorską dla Absolwentki WNE UW

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 [12.10.2020]

Absolwentka WNE UW szefową jednego z najważniejszych instytutów ekonomicznych

Dodatkowa rejestracja na zajęcia POWI / IPP

Inauguracja 2020/2021 Programu Doktorskiego "Quantitative Psychology and Economics"

Szczegółowe zasady dotyczące zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na WNE UW

Zwycięstwo Absolwentki WNE UW w konkursie na najlepszą pracę doktorską z informatyki ekonomicznej

Centrum Wsparcia Akademickiego dla osób ze spektrum autyzmu

Stypendium w projekcie naukowym

Stanowisko Dziekan WNE UW w sprawie protestu zaplanowanego na 28.10.2020

Publiczne obrony prac doktorskich na WNE UW

Organizacja zajęć w dniu 12 listopada 2020 r.

Seminarium DSLab i QFRG

Webinar “Jak zrobić dobre CV i przygotować się do rozmowy o pracę online?”

Spotkanie online z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia

Szlachetna Paczka na WNE

Stypendium dla Studenta/Doktoranta w ramach projektu NCN

Program "Szkoła Orłów" na WNE UW

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA dla 3 kierunków WNE UW

Rejestracja na przedmiot „Introduction to Anti Money Laundering”

Seminarium QFRG i DSLab

Oferta zajęć kierunkowych i przedmiotów do wyboru

Studentka WNE UW laureatką konkursu na najlepszą pracę licencjacką GPW

Rozstrzygnięcie Konkursu im. A. Semkowa

Organizacja kształcenia - semestr letni roku ak. 2020/21

Dodatkowy termin podpięć przedmiotów

Kursy online dla Studentów w ramach sojuszu 4EU+

Spotkanie w sprawie wymiany ERASMUS+ w roku ak. 2021/2022

Czytelnia WNE wznawia pracę

Dofinansowane studia podyplomowe on-line z zakresu innowacyjności

Program dla wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0”

Stypendium MEiN dla Studenta WNE UW

X edycja Konkursu Młody Ekonomista

VIII miejsce drużyny WNE UW na Rotman International Trading Competition

Soft Skills Week 2021

Program tutoringu studenckiego dla osób ze spektrum autyzmu

Spring School 4EU+ (online)

Konkurs na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym

Komunikat Prorektora UW, prof. Sławomira Żółtka w sprawie stypendium socjalnego

Wręczenie Nagrody w Konkursie im. A. Semkowa

Rekrutacja na studia podyplomowe WNE UW w roku ak. 2021/2022

Studenci o specjalnościach Wydziału

Studia magisterskie WNE UW w czołówce rankingu Eduniversal Best Masters 2021

10. seminarium badawcze QFRG i DSLab [19.04.2021]

Praktyki studenckie na EXPO w Dubaju

“Konferencja Biznesu UW. Ekonomia, Prawo, Zarządzanie” [18.05.2021]

Cykl warsztatów ”Business Week” [10-17.05.2021]

Spotkanie informacyjne dotyczące ścieżki ACCA [1.06.2021]

Program stypendiów pomostowych

Nabór uzupełniający do stypendium „Szkoła Orłów” na WNE UW

Oferta pracy w Projekcie Badawczym NAWA

Rejestracja na zajęcia - zmiana terminu

Funkcjonowanie Uczelni od 1 lipca 2021 r.

Kierunek Ekonomia najlepszy w Polsce, Finanse i Rachunkowość na 2 miejscu

Ankieta dotycząca zdalnego trybu nauczania

Komunikat Rektora UW w sprawie wniosków o akademik

Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW

Rejestracja na zajęcia WNE dla studentów I roku

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Zaawansowana Ekonometria" (2400-DS1AE)

II miejsce studentów Wydziału w europejskim finale Rotman Trading Competition

Spotkania z WNE UW podczas Festiwalu Nauki

Dni adaptacyjne na WNE UW

Welcome Day dla studentów międzynarodowych

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Osiągnięcia

V edycja Interaktywnych Warsztatów Ekonomii Eksperymetalnej

Już po raz piąty uczniowie liceów spotkali się z naszymi ekspert…

Klasa pod patronatem WNE UW

Podpisanie porozumienia o objęciu patronatem jednej z klas w LI …

Rekrutacja na studia podyplomowe "Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS"

Studia prowadzone pod patronatem SAS Institute Polska.

Rekrutacja na studia podyplomowe "Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja"

WNE UW ogłasza nabór na IV edycję studiów podyplomowych "Sprawoz…

Rekrutacja na studia podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"

W sierpniu rusza rekrutacja na studia o strefie euro.

Rekrutacja na studia podyplomowe „Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych”

Nabór na XVI edycję studiów podyplomowych jest już otwarty.

Rekrutacja na studia doktoranckie

Informacja dla kandydatów przyjętych na studia

Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego, wyjazd integracyjn…

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 - relacja

23 września 2015 r. o godzinie 10:00 w Auditorium Maximum na kam…

Ostateczna lista ulg w czesnym za I rok studiów anglojęzycznych

Rekrutacja na dofinansowane studia nt. strefy euro

Rekrutacja trwa do 23 października 2015 r.

Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych

Rekrutacja na podyplomowe studia Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja

Rekrutacja do 30 września!

Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych

Studia podyplomowe Zarządzanie bankiem komercyjnym. Pieniądz i Bankowość

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie

Rejestracja od 1 do 15 września 2016

Informacja dla nowych studentów

Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego WNE UW 22 września.

Rekrutacja na studia podyplomowe "Prawo Ekonomia Zarządzanie"

Rekrutacja przedłużona do 30 października!

Rekrutacja na zaoczne studia doktoranckie

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2017 r.

LabMasters zaprasza na kursy z efektywnej analizy danych

Excel, VBA, R, Access

Certyfikaty jakości i Laur innowacji dla WNE UW

Ranking Eduniversal - edycja 2017

15 kierunków studiów i specjalności prowadzonych na Uniwersyteci…

Rekrutacja na studia podyplomowe "Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS".

Rekrutacja na studia podyplomowe "Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R".

Graduate studies in Data Science. New programme!

Faculty of Economic Sciences invites candidates to apply for a n…

Graduate studies in Data Science. New programme!

Faculty of Economic Sciences invites candidates to apply for a n…

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie

Studia niezliczonych możliwości

Wywiad z Prof. Mikołajem Czajkowskim w ramach cyklu rekrutacyjne…

Inauguracja oraz informacja dla nowo przyjętych kandydatów

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie

Nowe studia podyplomowe pt. "Innowacyjna gospodarka"

Studia podyplomowe: Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja.

Studia podyplomowe: Data Science w zastosowaniach biznesowych

A+ dla Wydziału Nauk Ekonomicznych

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie – I tura (kandydaci cudzoziemcy na studia płatne)

Quantitative Finance 17. na świecie, International Economics i Data Science 1. w regionie

Best-masters.com ranking 2018 (Eduniversal)

Doctoral program “Quantitative psychology and economics”

WNE wśród liderów według Perspektyw, UW na I miejscu Rankingu Szkół Wyższych

Nowy regulamin UW

Otwarcie kolejnej tury rekrutacji

Studium Doskonałości Akademickiej - Kursy doktorskie

Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA

Stypendia na studiach anglojęzycznych

Ostatnie miejsca na studiach podyplomowych z Excela i VBA

Rekrutacja na dofinansowane studia podyplomowe o innowacyjności

Pierwsza tura rekrutacji na studia magisterskie w języku angielskim

Dzień Otwarty UW oraz WNE UW (on-line) 25.04.2020

Rekrutacja na Studia Podyplomowe WNE UW 2020/2021

Dzień Otwarty online Uniwersytetu Warszawskiego [24.04.2021]

Trwa rekrutacja do programów doktorskich

Nowe studia podyplomowe WNE UW

Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement