Book Series

Polish Studies in Economics

Editor: prof. Ryszard Kokoszczyński

Publisher: Peter Lang

Books published in Polish Studies in Economics
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Volume 7, 2016, ISBN 978-3-631-66953-2 pb.
 
Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek (eds.)
Volume 6, 2015, ISBN 978-3-631-65566-5 pb.
 
Janusz Kudła, Konrad Walczyk, Robert Kruszewski, Katarzyna Kopczewska, Agata Kocia
Volume 5, 2015, ISBN 978-3-631-65830-7 hb.
 
Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
Volume 4, 2015, ISBN 978-3-631-65576-4 pb.
 
Tomasz Żylicz
Volume 3, 2015, ISBN 978-3-631-65233-6 pb.
 
Jan Jakub Michałek, Michał Brzozowski, Andrzej Cieślik (eds.)
Volume 2, 2013, ISBN 978-3-631-62566-8 pb. 
 
Wojciech Grabowski
Volume 1, 2012, ISBN 978-3-631-63035-8 hb.

Economic Research

Editorial Board:

  • prof. Urszula Sztandar-Sztanderska (Chairwomen of the Editorial Board)
  • prof. Dariusz Dziuba
  • prof.  Ryszard Kokoszczyński
  • prof.  Marek Okólski
  • prof.  Krzysztof Opolski
  • prof.  Wojciech Otto
  • prof.  Jerzy Wilkin

Publisher: University of Warsaw Press

Books published in Economic Research
 
Paweł Strawiński
Propensity Score Matching: własności małopróbkowe
Warszawa 2014, ISBN 978-83-235-1688-0 (buy)
 
Tomasz Łyziak
Oczekiwania inflacyjne konsumentów: pomiar i testowanie
Warszawa 2014, ISBN 978-83-235-1296-7 (buy)
 
Katarzyna Śledziewska
Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna
Warszawa 2012, ISBN 978-83-235-0854-0 (buy)
 
Gabriela Grotkowska
Czy Polska importuje bezrobocie? O wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji
Warszawa 2012, ISBN 978-83-235-0963-9 (buy)
 
Joanna Tyrowicz
Histereza bezrobocia w Polsce
Warszawa 2011, ISBN 978-83-235-0961-5
 
Agnieszka Fihel
Warszawa 2011, ISBN 978-83-235-0936-3 (buy)
 
Ewa Aksman
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007
Waszawa 2010, ISBN 978-83-235-0779-6 (buy)
 
Łukasz Hardt

Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement