Chair of Political Economy

Head of the Chair

Hardt Łukasz
Degree: Doctor habilitatus
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[]#[%2`Rx&~!CN!#gK%~o{ZH
Post: Assistant Professor Head of the Chair
Office hours:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Comments :

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


The staff


Marek Bednarski
Degree: Prof.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}1x]#[w/cNu%[s=!n~UK77'XNQ+|e
Post: Professor
Office hours:

Please contact by email.


Comments :
Michał Brzeziński
Degree: Doctor habilitatus
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}1x]n]#['+qZy/QvHT`Pg-%LojrAb%%N[
Post: Assistant Professor
Office hours:

By individual appointment (please e-mail).


Comments :
Jan Fałkowski
Degree: Doctor habilitatus
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}1x]]#[!0`L!~_{@R3-^~N5q{O@s=iJ
Post: Assistant Professor
Office hours:

by appointment


Comments :
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Degree: Doctor habilitatus
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}1x]#[$7dTy{[s2!n~UK77'XNQ+|e
Post: Assistant Professor
Office hours:

See homepage


Comments :
Karolina Safarzyńska
Degree: Doctor habilitatus
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}1x]ns]#[$A`Fu%b%C\bq+60!'hadcpnf_`
Post: Assistant Professor
Office hours:

Pokój: 204


Maciej Jakubowski
Degree: Ph.D.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}]#['4`K/qW!HT`Pe6N!^hrLj
Post: Senior Lecturer
Office hours:
Comments :
Katarzyna Kowalska
Degree: Ph.D.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}1x]#[$5nWu{[s2!n~UK77'XNQ+|e
Post: Senior Lecturer
Office hours:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Degree: Ph.D.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri]#[|5tLuO_v6ql-x~$5'cV, =M~_94g-Thv5oBECyri[}]#[z@`S%*[HLW\Be6N!^hrLj
Post: Assistant Professor
Office hours:

Thursday. Room: B006. Time: 13:15 - 14:50.


Comments :

For issues connected with Erasmus: =M~_94g-Thv5oBECyri[}]#[z@`S%*[HLW\Be6N!^hrLj
On Thursday, Feb. 15th, my office hours are cancelled.


Jacek Lewkowicz
Degree: Ph.D.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}1x]]#[!6dW!~_q4c3-^~N5q{O@s=iJ
Post: Assistant Professor
Office hours:

Please, contact me via email in cases regarding my office hours.


Comments :
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Degree: Ph.D.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}1x]]#[w1nNw/IzNT3-^~N5q{O@s=iJ
Post: Assistant Professor
Office hours:

Please make an appointment by e-mail.


Comments :
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Degree: Ph.D.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}1x]ns3]#['5qZ3'b|D\qu[Y9._{_S+q]Swdz
Post: Senior Lecturer
Office hours:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Ph.D. Student

Przemysław Kurek
Degree: M.A.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[]#[#5tRyz~!CN!#gK%~o{ZH
Post: Ph.D. Student
Anna Lewczuk
Degree: M.A.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}1]#[v6dWw/]sk`eux49L_W_dnx
Post: Ph.D. Student
Robert Mróz
Degree: M.A.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri]#[-7qO4O_v6ql-x~$5'cV
Post: Ph.D. Student
Office hours:
Comments :
Adam Piłat
Degree: M.A.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[]#[v=hLu&~!CN!#gK%~o{ZH
Post: Ph.D. Student
Katarzyna Sałach
Degree: M.A.
Email: =M~_94g-Thv5oBECyri[}]#[$A`LurPHLW\Be6N!^hrLj
Post: Ph.D. Student

Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement