Chair of Political Economy

Head of the Chair

Hardt Łukasz
Degree: Prof.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U]#[fiwR!#eJ2[J0po9`el&B
Post: Assistant Professor Head of the Chair
Office hours:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Comments :

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


The staff


Marek Bednarski
Degree: Prof.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[@z]#[\fzN|&B=-25&^oMsxIwKd-g
Post: Professor
Office hours:

Please contact by email.


Comments :
Karolina Safarzyńska
Degree: Doctor habilitatus
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[@zMQ0]#[etwF|&IL2i&v5^FaxY0^A{pVBw
Post: Associate Professor
Office hours:

Pokój: 204


Michał Brzeziński
Degree: Doctor habilitatus
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[@zMQ]#[gc.Z$14A7a%UpU9*e[E7@2&==
Post: Assistant Professor
Office hours:

By individual appointment (please e-mail), Room B101.


Comments :
Jan Fałkowski
Degree: Doctor habilitatus
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[@zM]#[dgwL+$FF/_X2gL`qglx6QIk6
Post: Assistant Professor
Office hours:

by appointment


Comments :
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Degree: Doctor habilitatus
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[@z]#[en{T$}B=!25&^oMsxIwKd-g
Post: Assistant Professor
Office hours:

See homepage


Comments :
Dominika Milczarek-Andrzejewska
Degree: Doctor habilitatus
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[@z]#[gj'C?rA4/25&^oMsxIwKd-g
Post: Assistant Professor
Office hours:
Comments :
Maciej Jakubowski
Degree: Ph.D.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[]#[gkwK6s=J7a%Un^`aTYEFH
Post: Senior Lecturer
Office hours:
Comments :
Katarzyna Kowalska
Degree: Ph.D.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[@z]#[el#W|}B=!25&^oMsxIwKd-g
Post: Senior Lecturer
Office hours:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Comments :
Grzegorz Kula
Degree: Ph.D.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8]#[al1L|QFA&~32%L8qxT!, y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[]#[_swS.+Bi?d}Gn^`aTYEFH
Post: Senior Lecturer
Office hours:

Thursday. Room: A006. Time: 15:00 - 16:35.


Comments :

On November 7th, 2019, my office hours are cancelled.


Jacek Lewkowicz
Degree: Ph.D.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[@zM]#[dm{W+$F8%pX2gL`qglx6QIk6
Post: Assistant Professor
Office hours:

Please, contact me via email in cases regarding my office hours.


Comments :
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Degree: Ph.D.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[@zM]#[\h#N~1+EAaX2gL`qglx6QIk6
Post: Assistant Professor
Office hours:

Please make an appointment by e-mail.


Comments :
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Degree: Ph.D.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[@zMQ0q]#[gl.Z=*IG3i8zd}OjUl.Md|_CZ{^
Post: Senior Lecturer
Office hours:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Ph.D. Student

Przemysław Kurek
Degree: M.A.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U]#[jl1R$|eJ2[J0po9`el&B
Post: Ph.D. Student
Anna Lewczuk
Degree: M.A.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[@]#[[m{W~1D=^m+z%\O*UH.^L&
Post: Ph.D. Student
Robert Mróz
Degree: M.A.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8]#[ln.O?QFA&~32%L8qxT!
Post: Ph.D. Student
Office hours:
Comments :
Adam Piłat
Degree: M.A.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U]#[[q!L|#eJ2[J0po9`el&B
Post: Ph.D. Student
Katarzyna Sałach
Degree: M.A.
Email: y$?_D6NRGuA=xfW{oc8U[]#[etwL|t3i?d}Gn^`aTYEFH
Post: Ph.D. Student
Office hours:
Comments :

Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement