Chair of Political Economy

Head of the Chair

Hardt Łukasz
Degree: Prof.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4]#[beJ=zVZlT_KZ5^1v=k3{
Post: Head of the Chair Professor
Office hours:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Comments :

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


The staff


Marek Bednarski
Degree: Prof.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4Tof]#[XbM6wT3`O66S}^E/QH%*]`S
Post: Professor
Office hours:

Please contact by email.


Comments :
Michał Brzeziński
Degree: Doctor habilitatus
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4Tofxl]#[c_[F{\&cYe'{5D1D=ZOt5eoiY
Post: Assistant Professor
Office hours:

By individual appointment (please e-mail), Room B101.


Comments :
Jan Fałkowski
Degree: Doctor habilitatus
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4Tofx]#[`cJ4%Q7hQcY\+7X-@k'sJxWe
Post: Assistant Professor
Office hours:

by appointment


Comments :
Maciej Jakubowski
Degree: Doctor habilitatus
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4T]#[cgJ31D/lYe'{3MXw&XO!A
Post: Assistant Professor
Office hours:
Comments :
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Degree: Doctor habilitatus
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4Tofx]#[XdX6y\{g_eY\+7X-@k'sJxWe
Post: Assistant Professor
Office hours:

Please make an appointment by e-mail.


Comments :
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Degree: Doctor habilitatus
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4Tof]#[ajN@{N3`G66S}^E/QH%*]`S
Post: Assistant Professor
Office hours:

See homepage


Comments :
Dominika Milczarek-Andrzejewska
Degree: Doctor habilitatus
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4Tof]#[cfU#6C2ZQ66S}^E/QH%*]`S
Post: Assistant Professor
Office hours:
Comments :
Karolina Safarzyńska
Degree: Doctor habilitatus
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4TofxlL]#[apJ.wT=nTm*FXM=wQX=A6T\%]5
Post: Professor
Office hours:

Pokój: 204


Katarzyna Kowalska
Degree: Ph.D.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4Tof]#[ahXCwN3`G66S}^E/QH%*]`S
Post: Assistant Professor
Office hours:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Comments :
Grzegorz Kula
Degree: Ph.D.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF]#[]h^4wx7cK'4\J70-QS/, u|hK?aCteyBdAUO7HbF4T]#[[oJ?&W31]h~m3MXw&XO!A
Post: Assistant Professor
Office hours:

Thursday. Room: A006. Time: 15:00 - 16:35.


Comments :

On November 7th, 2019, my office hours are cancelled.


Jacek Lewkowicz
Degree: Ph.D.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4Tofx]#[`iNC%Q7^ItY\+7X-@k'sJxWe
Post: Assistant Professor
Office hours:

Please, contact me via email in cases regarding my office hours.


Comments :
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Degree: Ph.D.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4TofxlL3]#[ch[F5U=iUm9J&lG$*k8+]UKnu9z
Post: Assistant Professor
Office hours:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Ph.D. Student

Przemysław Kurek
Degree: M.A.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4]#[fh^={MZlT_KZ5^1v=k3{
Post: Ph.D. Student
Anna Lewczuk
Degree: M.A.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4To]#[WiNCy\5`|q-JJKGD*G8AE\
Post: Ph.D. Student
Robert Mróz
Degree: M.A.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF]#[hj[76x7cK'4\J70-QS/
Post: Ph.D. Student
Office hours:
Comments :
Stefano Pagliarani
Degree: M.A.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4To]#[i#Y&}N&VX[-NXKGD*G8AE\
Post: Ph.D. Student
Adam Piłat
Degree: M.A.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4]#[WmR4wVZlT_KZ5^1v=k3{
Post: Ph.D. Student
Katarzyna Sałach
Degree: M.A.
Email: u|hK?aCteyBdAUO7HbF4T]#[apJ4wE'1]h~m3MXw&XO!A
Post: Ph.D. Student
Office hours:
Comments :

Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement