Chair of Information Systems and Economic Analysis

Head of the Chair

Dziuba Dariusz Tadeusz
Degree: Prof.
Email: fZF74%cGnjDix9`#P/EvaN]#[KU+-qcH8#b/O%/X42n7!R7
Post: Head of the Chair Professor
Office hours:

piątek. 16.30 - 17.15, aula D lub pokój A006 (dla zajęć stacjonarnych)

konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie mailem terminu konsultacji

urlop: od 8 VII do 26 VIIIComments :

The staff


Renata Gabryelczyk
Degree: Prof.
Email: fZF74%cGnjDix9`#P/EvaNmg.!o]#[Yc*sqt]&[N?cdTXt287nj0R]7p\
Post: Associate Professor
Office hours:Comments :
Jerzy Śleszyński
Degree: Prof.
Email: fZF74%cGnjDix9`#P/EvaNmg]#[ZG'#/{R7ZT[agyi{H8%[WW^T
Post: Professor
Office hours:

Tuesday 10:00-11:00. Link: https://meet.google.com/ycv-kocr-fbv


Comments :Artur Borcuch
Degree: Ph.D.
Email: fZF74%cGnjDix9`#P/EvaN]#[H92*rwG+#b/O%/X42n7!R7
Post: Assistant Professor
Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Degree: Ph.D.
Email: fZF74%cGnjDix9`#P/EvaNmg]#[IN/{+kR7ZT[agyi{H8%[WW^T
Post: Assistant Professor
Office hours:Comments :
Tomasz Jeruzalski
Degree: Ph.D.
Email: fZF74%cGnjDix9`#P/EvaNmg.]#[[E'**|E0bV*$p'F4F%N\FDvXu
Post: Assistant Professor Manager
Office hours:

Dyżur online - dzień tygodnia: wtorek godz. 20:00-20:45 pod poniższym linkiem w MS Teams (proszę kliknąć link albo skopiować go do przeglądarki):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU0MTMwMzEtYmJiNi00MTNmLThkMDYtY2Y2NzhlNDA4MjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22848626e1-3584-41c0-b8a8-3f5a43c0027e%22%2c%22Oid%22%3a%223b9f2b1f-9b45-4dcd-8344-d5f661415532%22%7d

W pilnych tematach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowyComments :
Karolina Kuligowska
Degree: Ph.D.
Email: fZF74%cGnjDix9`#P/EvaNmg.]#[RF8~xiS?bV|$p'F4F%N\FDvXu
Post: Assistant Professor
Office hours:

Please contact me via email to set an appointment.


Comments :
Marek Pęczkowski
Degree: M.A.
Email: fZF74%cGnjDix9`#P/EvaNmg.]#[TK'u/mS?bV*$p'F4F%N\FDvXu
Post: Assistant
Office hours:

Wtorek. Pokój: 3, 4. Godziny: 15:30-16:30.


Ph.D. Student

Demetrio Bova
Degree: M.A.
Email: fZF74%cGnjDix9`#P/E]#[K92.pB[2Ts6a%yE{Yz.
Post: Ph.D. Student

Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement