Chair of Management and Information Technology

Head of the Chair

Gabryelczyk Renata
Degree: Prof.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-MfD@.J]#[S/5OfyTja&`Omb%?*zYU6/K6Iy3
Post: Associate Professor Head of the Chair
Office hours:Comments :

The staff


Dariusz Tadeusz Dziuba
Degree: Prof.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-M]#[E{7cfh?y1AT70A%Y*VYfx6
Post: Professor
Office hours:

piątek. 16.30 - 17.15, aula D lub pokój A006 (dla zajęć stacjonarnych)

konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie mailem terminu konsultacji

urlop: od 8 VII do 26 VIIIComments :
Krzysztof Opolski
Degree: Prof.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-M]#[LpB]pzFn1AT70A%Y*VYfx6
Post: Head of the Chair Professor
Office hours:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Jerzy Śleszyński
Degree: Prof.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-MfD]#[Tm3a~$Ix`/|Mp-8F@zIB}VW-
Post: Professor
Office hours:

Tuesday 10:00-11:00. Link: https://meet.google.com/ycv-kocr-fbv


Comments :Artur Borcuch
Degree: Ph.D.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-M]#[BcA`g|=m1AT70A%Y*VYfx6
Post: Assistant Professor
Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Degree: Ph.D.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-MfD]#[Ct=W{pIx`/|Mp-8F@zIB}VW-
Post: Assistant Professor
Office hours:Comments :
Marcin Dwórznik
Degree: Ph.D.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-Mf]#[NeI]v%In``]DgT!HQWHS6=S
Post: Assistant Professor
Office hours:

Monday Online: https://meet.google.com/nhs-qrqn-gzp. Hours: 18:30-19:30.


Comments :
Jarosław Górski
Degree: Ph.D.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-]#[KhA`wrDEl4K^wC82&glNt
Post: Assistant Professor
Office hours:

Information on website: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Comments :
Tomasz Jeruzalski
Degree: Ph.D.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-MfD@]#[Uk3`y%8qh1Oly6oY=ilClCo1&
Post: Assistant Professor Manager
Office hours:

Dyżur online - dzień tygodnia: wtorek godz. 20:00-20:45 pod poniższym linkiem w MS Teams (proszę kliknąć link albo skopiować go do przeglądarki):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU0MTMwMzEtYmJiNi00MTNmLThkMDYtY2Y2NzhlNDA4MjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22848626e1-3584-41c0-b8a8-3f5a43c0027e%22%2c%22Oid%22%3a%223b9f2b1f-9b45-4dcd-8344-d5f661415532%22%7d

UWAGA: W dniu 04.05.2021 dyżur odwołany. W pilnych tematach w okresie pracy zdalnej proszę o kontakt mailowyComments :
Karolina Kuligowska
Degree: Ph.D.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-MfD@]#[LlGZmnJ|h1Gly6oY=ilClCo1&
Post: Assistant Professor
Office hours:

Office hours online:
Friday 4.30pm-5.30pm via the Webex link
Please send me earlier an email in order to arrange the exact time of meeting, taking into account the order of people.

In urgent matters during remote work, please contact me by e-mail.


Comments :
Piotr Modzelewski
Degree: Ph.D.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-MfD@.]#[QnAR~lGjl9Q?BCx2Qg[fm.\M-u
Post: Assistant Professor
Office hours:

Friday. Room: B303. Office hours: 18:15 - 19:30.


 Comments :
Agnieszka Różycka
Degree: Ph.D.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]-M]#[BsAh}jFf1AT70A%Y*VYfx6
Post: Assistant Professor
Office hours:
Comments :

Ph.D. Student

Demetrio Bova
Degree: M.A.
Email: `$Qm&+Z*tIeU%K/PHqc]#[EcAdeGRsZR[M0-nFQbP
Post: Ph.D. Student

Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement