Kontakt

pmandera
mgr Mandera Piotr
pmandera@wne.uw.edu.pl
22 55 49 135

Zaoczne III stopnia

Niniejsza strona stanowi archiwalne materiały na temat programu zaocznych studiów doktorskich "Gospodarka i Rynek".

  • Ostatnia rekrutacja do programu odbyła się we wrześniu 2016 r., a ostatnie zajęcia w czerwcu 2019 r.
  • W roku akademickim 2021/2022 w programie uczestniczą ostatni Doktoranci.
  • Doktoranci maksymalnie do końca 2023 roku mają możliwość zaliczenia przedmiotów z programu studiów.
  • Mają także prawo do rozpoczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego doktora.

Dokumentacja archiwalna: