Doktoraty

Poniżej można znaleźć wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Prace dostępne są:

Prace zastrzeżone przez autora po dacie obrony nie są udostępniane.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
2020-11-16 Stachura Paulina

Wskaźnikowa ocena rozwoju zrównoważonego Warszawy
Link

prof. dr hab. Jerzy Śleszyński

dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof.UŁ

dr hab. Barbara Kryk, prof. US
2020-11-12 Mirota Fryderyk

Transakcyjna rezerwa płynności przedsiębiorstw oraz dynamika jej dostosowań do poziomu optymalnego
Link

dr hab. Marian Wiśniewski


dr Natalia Nerhbecka

prof. dr hab. Marek Gruszczyński

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
2020-06-29 Igor Jakubiak

Welfare systems and migration patterns in European Union - microeconomic determinants of mobility decisions
Link

dr hab. Paweł Kaczmarczyk

prof. dr hab. Marek Góra

dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK
2020-05-26 Gilbert Mbara

Commodity price dynamics through time scales
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.

prof. dr hab. Małgorzata Doman

prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
2020-02-25 Sylwia Domańska

Inwestycje venture capital w krajach Unii Europejskiej
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

prof. dr hab. Jerzy Nowakowski

prof. dr hab. Oskar Starzeński
2020-02-03 Krzysztof Drachal

Novel Bayesian model combination schemes with model uncertainty: An application to prices of selected energy commodities
Link

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. Małgorzata Doman

prof. dr hab. Jacek Osiewalski
2020-01-29 Zbigniew Szkop

Wartość ekonomiczna usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie. Problem optymalnego zarządzania zielenią miejską
Link
 

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
2019-09-23 Łukasz Matuszczak

Analiza wymiany usługami w świetle współczesnej teorii handlu
Link

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek


dr hab. Jan Hagemejer, prof. UW

prof. dr hab. Janusz Świerkocki

prof. zw. dr hab. Stanisław Umiński, prof. ucz.
2019-09-23 Małgorzata Kłobuszewska

Wydatki rodziców na edukację dzieci a publiczny system oświaty
Link

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska

dr hab. Leszek Wincenciak, prof. ucz.

prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. ucz.

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. ucz.
2019-09-20 Wojciech Hardy

Digital disruption in the creative industries: the case of the American comic book market
Link

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz.

prof. dr hab. Bogdan Mróz

dr hab. Patryk Gałuszka
2019-06-11 Aleksandra Wiśniewska

Non-market valuation of cultural goods: the case of performing arts
Link

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. Trine Bille

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
2019-05-14 Tinatin Akhvlediani

International Trade and Economic Growth in the EU. The Role of ICT in Central and Eastern European Countries
Link

prof. dr hab. Andrzej Cieślik

dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
dr hab. Ewa Lechman, prof. PG
2019-04-17 Dorota Celińska-Kopczyńska

Open Source software and the network effects
Link

prof. dr hab. Dariusz Dziuba
dr Tomasz Kopczewski

dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK
prof. Fragkiskos Papadopoulos
2019-03-27 Paulina Ziembińska

Analiza prognoz makroekonomicznych dla polskiej gospodarki z uwzględnieniem procesu rewizji danych
Link

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW

prof. dr hab. Wojciech Charemza
dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
2019-02-27 Stanisław W. Ceran

Innowacje technologiczne w transformacji i rozwoju obszarów peryferyjnych gospodarek. Studium podregionu suwalskiego
Link

prof. dr hab. Dariusz Dziuba

prof. dr hab. Krzysztof Opolski
prof. dr hab. Jerzy Parysek
2019-02-19 Marcin Dwórznik

Efektywność i jakość w szkolnictwie wyższym
Link

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

prof. dr hab. Jerzy Wilkin
dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP
2019-01-18 Karol Partyka

Empirical patterns in central bank interest rates policy
Link

dr hab. Łukasz Goczek

dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ
2018-10-16 Martín López Ramírez

Climate Policy Integration in the Land Use Sector: The Role of Environmental Services Interactions
Link

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
dr hab. David Ramsey, prof. PWr
2018-10-10 Łukasz Byra

Migration as a Tale of Skills: Analytical Perspectives, and Policy Design
Link

prof. dr Oded Stark

prof. Wilhelm Kohler
prof. Glenn Rayp
2018-09-25 Ewa Zawojska

Incentive compatibility in stated preference valuation methods
Link

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
prof. Danny Campbell