JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
 
FB WNE UW
FB WNE UW
WNE UW

Erasmus
     
Avattar.com Web Design
Instrukcja postępowania
w sprawie zaliczania praktyk studenckich
Avattar.com Web Design

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin), za co otrzymuje 3 punkty ECTS. Zasady, miejsce, formy praktyk oraz warunki ich zaliczenia reguluje specjalny dokument "Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych".

Procedura zaliczania praktyki zależy od jej formy (patrz: pkt 10 w/w "Zasad odbywania praktyk").
Warunki zaliczenia poszczególnych form praktyki omówione są w pkt. 11-17 w/w "Zasad odbywania praktyk".
Poniżej są do pobrania następujące dokumenty: Oferty praktyk docierające na WNE publikowane są na stronie głównej w dziale "Stypendia, konkursy, oferty" i nierzadko wywieszane w gablotach Dziekanatu Studiów.
Informujemy, że można również skorzystać z oferty praktyk zawartej w bazie danych utworzonej przez działające na Uniwersytecie Warszawskim Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów www.biurokarier.uw.edu.pl.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: praktyki_wne@wne.uw.edu.pl.

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk - dr hab. Cecylia Leszczyńska
  • czwartki - 17:00-19:00
Dyżury odbywają się w pokoju 305.

Avattar.com Web Design
Data ostatniej modyfikacji: 29-09-2014. Wprowadził: M. Bąba
Avattar.com Web Design