JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
 
FB WNE UW
FB WNE UW
WNE UW

Erasmus
     
Avattar.com Web Design
Regulamin i zasady studiowania
Avattar.com Web Design

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim
Obowiązujący od 17 kwietnia 2014: Obwieszczenie nr 6 Rektora UW z dnia 17 kwietnia 2012 r. (plik .pdf).
Obowiązujący od 1 października 2012: Obwieszczenie nr 6 Rektora UW z dnia 16 maja 2012 r. (plik .pdf).
Obowiązujący od 1 października 2010: Obwieszczenie nr 2 Rektora UW z dnia 2 marca 2010 r. (plik .pdf).
Obowiązujący do 30 września 2010: załącznik do Uchwały nr 142 Senatu UW z dnia 18 października 2006 r. (plik .pdf).

Szczegółowe Zasady Studiowania na WNE UW
Obowiązujące od 1 października 2013 r.: Plik pdf
Obowiązujące od 1 października 2012 r.: Plik pdf
Obowiązujące od 1 października 2010 r.: Uchwała Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW nr 6/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. (pełen tekst).
Obowiązujące do 30 września 2010 r.: Uchwała Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW nr 22/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. (pełen tekst).

Regulamin opłat WNE UW
Wyciąg z regulaminu opłat znajduje się w menu Dla studentów > Opłaty za studia > Stacjonarne i niestacjonarne.

Regulamin egzaminów na WNE UW
Regulamin egzaminów (i innych sprawdzianów pisemnych) przyjęty przez władze dziekańskie i samorząd studentów WNE w maju 2004 r. (pełny tekst)

Zasady rejestracji na lektoraty
Szczegółowe informacje na temat zasad rejestracji na lektoraty i ich zaliczania podane są na stronie Szkoły Języków Obcych UW www.szjo.uw.edu.pl.

Informacje o rejestracji i zaliczaniu zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN) i W-F
Informacje te znajdują się na stronach rejestracji żetonowej UW w systemie USOSWeb: rejestracja.usos.uw.edu.pl

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów UW
Szczegółowe informacje podane są w menu Dla studentów > Sprawy socjalne.

Biuro Spraw Studenckich UW
Biuro Spraw Studenckich UW mieści się na kampusie głównym w Pałacu Kazimierzowskim. Prowadzi własną stronę internetową: www.bss.uw.edu.pl.

Uznawalność języka obcego pomiędzy UW a PW
Na podstawie par. 3 ust. 1 Umowy o współpracy zawartej w dniu 21 kwietnia 2009 r. pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską studenci UW studiujący na PW oraz studenci PW studiujący równolegle na UW będą mogli ubiegać się o uznanie zaliczenia lektoratu języka obcego uzyskanego na jednej uczelni do osiągnięć zdobytych na drugiej.

Podobnie, studenci studiujący równolegle na obu uczelniach będą mogli ubiegać się o uznanie zdanego egzaminu z języka obcego na poziomie B2.

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia podpisania Umowy, tj. 21 kwietnia 2009 r.Avattar.com Web Design
Data ostatniej modyfikacji: 29-09-2014. Wprowadził: M. Bąba
Avattar.com Web Design