JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
 
FB WNE UW
FB WNE UW
WNE UW

Erasmus
     
Avattar.com Web Design
Kalendarz akademicki WNE UW na rok 2014/2015
Avattar.com Web Design

Kalendarz akademicki WNE na rok ak.: 2013/2014.
Organizacja roku ak. na UW na rok ak.:2013/2014, 2014/2015 (pliki .pdf)

Semestr zimowy
01.10.2014 – 17.02.2015
Zajęcia dydaktyczne
01.10.2014 – 21.12.2014
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
odrabianie zajęć w dn. 29.01.2015 wg planu poniedziałkowego
10.11.2014
I tura rejestracji na zajęcia semestru letniego r. ak. 2014/2015
15.12.2014 – 22.12.2014
II tura rejestracji na zajęcia semestru letniego
III tura rejestracji na zajęcia - giełda

12.01.2015 – 17.01.2015
24.01.2015 – 31.01.2015
Wakacje zimowe
22.12.2014 – 06.01.2015
Zajęcia dydaktyczne cd.
07.01.2015 – 27.01.2015
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotów w semestrze zimowym ( zgodnie z §23b ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)
23.01.2015
Termin składania podań o nieuwzględnienie przedmiotu, na który się student zapisał ( zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW)
12.03.2015
Egzaminy z języków obcych UW
28.01.2015
Odrabianie zajęć z 10.11.2014
29.01.2015
Egzaminacyjna sesja zimowa
29.01.2015 – 10.02.2015
Termin zamknięcia protokołów zaliczeniowych semestru zimowego i egzaminacyjnych sesji zimowej
25.02.2015
Termin składania prac magisterskich i licencjackich
do 27.01.2015
Przerwa międzysemestralna
11.02.2015 – 17.02.2015

Semestr letni
18.02.2015 – 30.09.2015
Zajęcia dydaktyczne
18.02.2015 – 01.04.2015
Terminy egzaminów licencjackich i magisterskich
23.02.2015 – 27.02.2015
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
04.03.2015 – 10.03.2015
w tym:
Egzaminacyjna sesja poprawkowa z języków obcych UW

07.03.2015
Dziekan ogłasza:
- harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/2016,
- średnią studiów upoważniającą do ITS
- listę kluczowych przedmiotów dla studiów I i II stopnia
30.03.2015
Termin zamknięcia protokołów egzaminacyjnych sesji poprawkowej semestru zimowego
25.03.2015
Wakacje wiosenne
02.04.2015 – 07.04.2015
Zajęcia dydaktyczne cd.
08.04.2015 – 09.06.2015
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia)
08 i 09.05.2015
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotów w semestrze letnim (zgodnie z §23b ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)
05.06.2015
Termin składania podań o nieuwzględnienie przedmiotu, na który się student zapisał ( zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW)
18.09.2015
Termin składania prac magisterskich i licencjackich
do 15.06.2015
Egzaminy z języków obcych UW
10.06.2015
Egzaminacyjna sesja letnia
12.06.2015 – 28.06.2015
I tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2015/2016
- dla III roku studiów I stopnia,
- dla II roku studiów II stopnia
16.06.2015 – 27.06.2015
Terminy egzaminów licencjackich
29.06.2015 – 01.07.2015
Terminy egzaminów magisterskich
01-03.07.2015
Wakacje letnie
01.07.2015 – 30.09.2015
Termin zamknięcia protokołów zaliczeniowych semestru letniego i egzaminacyjnych sesji letniej
01.07.2015
Zgłoszenia wyboru kierunku i specjalności studiów I stopnia (po I roku)
20.09.2015
Termin składania prac magisterskich i licencjackich
do 31.08.2015
Egzaminacyjna sesja poprawkowa z języków obcych
31.08.2015
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
31.08.2015 – 13.09.2015
Termin zamknięcia protokołów egzaminacyjnych sesji poprawkowej semestru letniego
20.09.2015
II tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2015/2015
- dla III roku studiów I stopnia,
- dla II roku studiów II stopnia
03.09.2015 – 15.09.2015
III (giełda) tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2015/2015
- dla III roku studiów I stopnia,
- dla II roku studiów II stopnia
17.09.2015 – 23.09.2015
I, II, III (giełda) tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2015/2015
- dla I i II roku studiów I stopnia,
- dla I roku studiów II stopnia
 25.09.2015 – 30.09.2015
Terminy egzaminów licencjackich
17.09.2015 – 18.09.2015
Terminy egzaminów magisterskich
21.09.2015 – 23.09.2015
Okres indywidualnego rozliczania studentów
14.09.2015 – 30.09.2015

Osobom, które opóźnią złożenie pracy dyplomowej ale złożą ją nie później niż 09.11.2014 WNE zapewni możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w dodatkowym terminie w dniach 24-27.11.2014 r.
Osobom, które opóźnią złożenie pracy dyplomowej ale złożą ją nie później niż 23.04.2015  WNE zapewni możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w dodatkowym terminie w dniach 14-15.05.2015 r.

Avattar.com Web Design
Data ostatniej modyfikacji: 01-10-2014. Wprowadził: M. Bąba
Avattar.com Web Design