JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
 
FB WNE UW
FB WNE UW
WNE UW

Erasmus
     
Avattar.com Web Design
Kalendarz akademicki WNE UW na rok 2013/2014
Avattar.com Web Design

Kalendarz akademicki WNE na rok ak.: 2014/2015.
Organizacja roku ak. na UW na rok ak.:2013/2014, 2014/2015 (pliki .pdf)

Semestr zimowy
01.10.2013 – 17.02.2014
Zajęcia dydaktyczne
01.10.2013 – 22.12.2013
I tura rejestracji na zajęcia semestru letniego r. ak. 2013/2014
13.12.2013 – 20.12.2013
w tym:
II tura rejestracji na zajęcia semestru letniego
III tura rejestracji na zajęcia - giełda

08.01.2014 – 14.01.2014
20.01.2014 – 27.01.2014
Wakacje zimowe
23.12.2013 – 06.01.2014
Zajęcia dydaktyczne cd.
07.01.2014 – 27.01.2014
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotów w semestrze zimowym ( zgodnie z §23b ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)
24.01.2014
Termin składania podań o nieuwzględnienie przedmiotu, na który się student zapisał ( zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW)
14.03.2014
Egzaminy z języków obcych UW
28.01.2014
Egzaminacyjna sesja zimowa
29.01.2014 – 10.02.2014
Termin zamknięcia protokołów zaliczeniowych semestru zimowego i egzaminacyjnych sesji zimowej
20.02.2014
Termin składania prac magisterskich i licencjackich
do 24.01.2014
Przerwa międzysemestralna
11.02.2014 – 17.02.2014

Semestr letni
18.02.2014 (wtorek) – 30.09.2014
Zajęcia dydaktyczne
18.02.2014 (wtorek) – 16.04.2014
Terminy egzaminów licencjackich i magisterskich
19.02.2014 – 21.02.2014
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
03.03.2014 – 09.03.2014
w tym:
Egzaminacyjna sesja poprawkowa z języków obcych

08.03.2014
Dziekan ogłasza:
- harmonogram zajęć na rok akademicki 2014/2015,
- średnią studiów upoważniającą do ITS
- listę kluczowych przedmiotów dla studiów I i II stopnia
03.03.2014
Termin zamknięcia protokołów egzaminacyjnych sesji poprawkowej semestru zimowego
20.03.2014
Wakacje wiosenne
17.04.2014 – 22.04.2014
Zajęcia dydaktyczne cd.
23.04.2014 – 09.06.2014
w tym: dzień dziekański
02.05.2014 (odrabianie zajęć w dniu 11.06.2014 wg planu piątkowego)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia)
09 i 10.05.2014
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotów w semestrze letnim ( zgodnie z §23b ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)
06.06.2014
Termin składania podań o nieuwzględnienie przedmiotu, na który się student zapisał ( zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW)
19.09.2014
Termin składania prac magisterskich i licencjackich
do 12.06.2014
Egzaminy z języków obcych UW
10.06.2014
Odrabianie zajęć z 02.05.2014
11.06.2014
Egzaminacyjna sesja letnia
12.06.2014 – 30.06.2014
I tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2014/2014
- dla III roku studiów I stopnia,
- dla II roku studiów II stopnia
16.06.2014 – 27.06.2014
Terminy egzaminów licencjackich i magisterskich
30.06.2014 – 04.07.2014
Wakacje letnie
01.07.2014 – 30.09.2014
Termin zamknięcia protokołów zaliczeniowych semestru letniego i egzaminacyjnych sesji letniej
10.07.2014
Zgłoszenia wyboru kierunku i specjalności studiów I stopnia (po I roku)
18.07.2014
Termin składania prac magisterskich i licencjackich
do 29.08.2014
Egzaminacyjna sesja poprawkowa z języków obcych
01.09.2014
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
02.09.2014 – 14.09.2014
Termin zamknięcia protokołów egzaminacyjnych sesji poprawkowej semestru letniego
17.09.2014
II tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2014/2014
- dla III roku studiów I stopnia,
- dla II roku studiów II stopnia
03.09.2014 – 15.09.2014
III (giełda) tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2014/2014
- dla III roku studiów I stopnia,
- dla II roku studiów II stopnia
17.09.2014 – 23.09.2014
I, II, III (giełda) tura rejestracji na zajęcia semestru zimowego 2014/2014
- dla I i II roku studiów I stopnia,
- dla I roku studiów II stopnia
 25.09.2014 – 30.09.2014
Terminy egzaminów licencjackich
18.09.2014 – 19.09.2014
Terminy egzaminów magisterskich
22.09.2014 – 25.09.2014
Okres indywidualnego rozliczania studentów
15.09.2014 – 30.09.2014

Osobom, które opóźnią złożenie pracy dyplomowej ale złożą ją nie później niż 09.11.2013 WNE zapewni możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w dodatkowym terminie w dniach 26-29.11.2013 r.
Osobom, które opóźnią złożenie pracy dyplomowej ale złożą ją nie później niż 23.04.2014  WNE zapewni możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w dodatkowym terminie w dniach 15-16.0505.2014 r.


Avattar.com Web Design
Data ostatniej modyfikacji: 17-03-2014. Wprowadził: M. Bąba
Avattar.com Web Design