WNE w rankingach

    

Rekrutacja

                 

Badania

Nasz Wydział zajął pierwsze miejsce w Rankingu Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej. WNE okazał się bezkonkurencyjny w obszarze jakości kadry dydaktycznej. Doceniono, że naukowcy z najwyższymi stopniami naukowymi bezpośrednio angażują się w prace studentów i poświęcają im dużo uwagi i czasu.

WNE otrzymał również najwyższą ocenę w kategorii "potencjał naukowy", na którą składały się ocena parmetryczna MNiSW, skuczteczność w pozyskiwaniu grantów i liczba publikacji naukowych.

Ważnym komponentem Rankingu jest "umiędzynarodowienie" - liczba zagranicznych studentów i wykładowców oraz liczba studentów wyjeżdżających na stypendia zagraniczne. WNE jest najlepszy również pod tym względem.

W załączeniu komplet materiałów na temat rankingu.

Kolejne miejsca w rankungu zajęły Wydział Zarządzania UW i Wydział Ekonomicznyc UG.

Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement