Wydawnictwa

Serie wydawnicze

Czasopisma

WORKING PAPERS

Seria wydawnicza WORKING PAPERS prowadzona jest przez WNE UW od 2008 r. i jak dotąd opublikowano w niej ponad 200 prac.

Informacje dla autorów:

Do serii WORKING PAPERS przyjmowane są artykuły pracowników naukowych WNE UW oraz publikacje z konferencji organizowanych na WNE UW. Artykuły powinny dotyczyć ekonomii, mieć charakter oryginalnych prac badawczych oraz nie być wcześniej publikowane. Prace prosimy przesyłać e-mailem do dr hab. Anny Bartczak (dwa pliki: (1) główny tekst bez podania tytułu artykułu oraz autorów (plik pdf) oraz (2) stronę tytułową zawierającą: tytuł opracowania, autorów oraz ich afiliację (plik word)). Przed przesłaniem tekstu prosimy zapoznać się z szczegółowymi wymogami edycyjnymi.

Wymogi edycyjne (pdf)


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/