Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Teorii Rozwoju Gospodarczego prowadzona jest w następujących obszarach:

- Teorie wzrostu gospodarczego i globalne problemy rozwoju
- Teorie oszczędzania w odniesieniu do gospodarstw domowych i sektorów gospodarki
- Konwergencja gospodarcza regionów Polski i Unii Europejskiej
- Problematyka rynku pracy i systemów emerytalnych
- Kapitał ludzki i kapitał społeczny w tworzeniu kompetencji cywilizacyjnych jednostek 
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki polskiej i gospodarek europejskich
- Mechanizm rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość

Kierownik Katedry

Zofia Barbara Liberda
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: qRkeLDb8mzsK_u2[t?\Z!*EoX]#[T0^H*3DEZdV-RZnrj3e@dzN`E
Telefon: 22 55 49 125
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyżur: wtorki w godz. 14.00 -15.00 w pok. 2 lub 5, po uprzednim zgłoszeniu chęci konsultacji drogą emailową 


Uwagi:Pracownicy


Karolina Goraus-Tańska
Stopień naukowy: dr
Email: qRkeLDb8mzsK_u2[t?\Z!]#[]6[X*6VSeiYTUm?AY1eKl
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Wtorek, 18:15-19:15, pokój 2


Uwagi:

Proszę o wcześniejsze przesłanie e-maila potwierdzającego przyjście na konsultacje.


Magdalena Smyk
Stopień naukowy: dr
Email: qRkeLDb8mzsK_u2[t?\]#[_FY_4[Z%S&iCh[qQ}+I
Stanowisko: Współpracownik
Lucas Augusto van der Velde
Stopień naukowy: dr
Email: qRkeLDb8mzsK_u2[t?\Z]#[^IQR-$y0\`|AW~r@jHMG
Stanowisko: Współpracownik
Radosław Wolniak
Stopień naukowy: dr
Email: qRkeLDb8mzsK_u2[t?\Z!]#[iBXT2|NSeiYTUm?AY1eKl
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 145
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek/Friday. Pokój: 5. Godziny: 17:30 - 18:30


Doktoranci

Wojciech Hardy
Stopień naukowy: mgr
Email: qRkeLDb8mzsK_u2[t?\Z]#[i7MX-=y0\`|AW~r@jHMG
Stanowisko: Doktorant
Peter Szewczyk
Stopień naukowy: mgr
Email: qRkeLDb8mzsK_u2[t?\Z!*E]#[bFfKD~]2Y7k6E~'S}{AP.u.
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/