Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Teorii Rozwoju Gospodarczego prowadzona jest w następujących obszarach:

- Teorie wzrostu gospodarczego i globalne problemy rozwoju
- Teorie oszczędzania w odniesieniu do gospodarstw domowych i sektorów gospodarki
- Konwergencja gospodarcza regionów Polski i Unii Europejskiej
- Problematyka rynku pracy i systemów emerytalnych
- Kapitał ludzki i kapitał społeczny w tworzeniu kompetencji cywilizacyjnych jednostek 
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki polskiej i gospodarek europejskich
- Mechanizm rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość

Kierownik Katedry

Zofia Barbara Liberda
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: H^jlvnTgue0qMfiS-4Pw?7*y.]#[%@]OXa2pbOmW@KKj}+Y]z-3ju
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyżur: czwartki godz. 18.00, po uprzednim zgłoszeniu chęci konsultacji drogą emailową 


Uwagi:Pracownicy


Karolina Goraus-Tańska
Stopień naukowy: dr
Email: H^jlvnTgue0qMfiS-4Pw?]#[0FZ_XdH~mTpzC^r5l*Yh'
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Wtorek, 17:30-18:30, pokój D


Uwagi:

Proszę o wcześniejsze przesłanie e-maila potwierdzającego przyjście na konsultacje.


Radosław Wolniak
Stopień naukowy: dr
Email: H^jlvnTgue0qMfiS-4Pw?]#[@NW[`P@~mTpzC^r5l*Yh'
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek. Sala B110. Godziny: 18:30 - 19:30


Uwagi:

Konsultacje po uprzednim kontakcie mailowym (H^jlvnTgue0qMfiS-4Pw?]#[@NW[`P@~mTpzC^r5l*Yh').


Doktoranci

Wojciech Hardy
Stopień naukowy: mgr
Email: H^jlvnTgue0qMfiS-4Pw]#[@GL_[hk_dK9gEoO4}AAd
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Peter Szewczyk
Stopień naukowy: mgr
Email: H^jlvnTgue0qMfiS-4Pw?7*]#[5ReRnROaa|'`/o_K6t1mH'q
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw