Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Teorii Rozwoju Gospodarczego prowadzona jest w następujących obszarach:

- Teorie wzrostu gospodarczego i globalne problemy rozwoju
- Teorie oszczędzania w odniesieniu do gospodarstw domowych i sektorów gospodarki
- Konwergencja gospodarcza regionów Polski i Unii Europejskiej
- Problematyka rynku pracy i systemów emerytalnych
- Kapitał ludzki i kapitał społeczny w tworzeniu kompetencji cywilizacyjnych jednostek 
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki polskiej i gospodarek europejskich
- Mechanizm rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość

Kierownik Katedry

Zofia Barbara Liberda
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: `QO}S=YjiD5T3nGp@]NeMgUwc]#[C/B`1-7sV*r6$S!-2UWK.]^hP
Telefon: 22 55 49 174
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyżur: czwartki godz. 18.00, po uprzednim zgłoszeniu chęci konsultacji drogą emailową 


Uwagi:Pracownicy


Karolina Goraus-Tańska
Stopień naukowy: dr
Email: `QO}S=YjiD5T3nGp@]NeM]#[L5?p10M%a/u]&fPV{SWV6
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Wtorek, 18:15-19:15, pokój nauczycielski 


Uwagi:

Proszę o wcześniejsze przesłanie e-maila potwierdzającego przyjście na konsultacje.


Magdalena Smyk
Stopień naukowy: dr
Email: `QO}S=YjiD5T3nGp@]N]#[NE9w?UQYOM#L@T'fIN7
Stanowisko: Współpracownik
Lucas Augusto van der Velde
Stopień naukowy: dr
Email: `QO}S=YjiD5T3nGp@]Ne]#[MH1j4zpbX$BJ#w&U2f?R
Stanowisko: Współpracownik
Radosław Wolniak
Stopień naukowy: dr
Email: `QO}S=YjiD5T3nGp@]NeM]#[XA8l9vE%a/u]&fPV{SWV6
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 145
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek/Friday. Pokój: 5. Godziny: 17:30 - 18:30


Doktoranci

Wojciech Hardy
Stopień naukowy: mgr
Email: `QO}S=YjiD5T3nGp@]Ne]#[X6-p44pbX$BJ#w&U2f?R
Stanowisko: Doktorant
Peter Szewczyk
Stopień naukowy: mgr
Email: `QO}S=YjiD5T3nGp@]NeMgU]#[QEJcKxTdU[-Csw9hIC/[VXB
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/