Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Statystyki i Ekonometrii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- ekonometryczne modele gospodarki narodowej
- matematyka finansowa - modele ubezpieczeń
- modele konsumpcji
- ekonometryczne modele analizy budżetów rodzinnych
- modelowanie rynków finansowych

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Marian Wiśniewski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6Z]#[glV4@?Y]d}z!`tv~'pwS.4%G
Telefon: 22 831 32 01 w. 165
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Piątek. Pokój: 302. Godziny: 15:00-16:00.


Uwagi:

Pracownicy


Wojciech Maciejewski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6Z$]#[]dF/8DGal!MHSs[7$_DTw{CKm
Telefon: 22 55 49 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 302. Godziny: 14:00-15:00.


Katarzyna Kopczewska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6Z$]#[[nR66TGal!EHi}S7$_DTw{CKm
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 154
Stanowisko: Adiunkt Prodziekan ds. studenckich
Dyżury:

Dyżur dziekański w poniedziałki od godz. 16:00 w pok. K1 zgodnie z listą prowadzoną przez samorząd studentów WNE "RAZEM"

w styczniu'2018 dyżury w dniach: 8, 15, 22, 29

w lutym'2018 dyżury w dniach: 5,19,26

w marcu'2018 dyżury w dniach: 5, 12,19,26

w kwietniu'2018 dyżury w dniach: 9, 16, 23, 

w maju'2018 dyżury w dniach: 7, 14, 21, 28

w czerwcu'2018 dyżury w dniach: 13 (środa), 18, 25, 

lipiec i sierpień ' 2018 - przerwa wakacyjna

we wrześniu'2018 dyżury w dniach: 3, 10,17,24

 


Uwagi:
Wojciech Otto
Stopień naukowy: dr hab.
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7]#[grW=FpYX^FY!ztR~9X~
Telefon: 22 8314725, 5549144, 5549174
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

poniedziałki, 18.30-20.00


Uwagi:

dyżur dnia 13 listopada nie odbedzie się - w zamian będę w środę 15 listopada w godz. 16.45-18.15

 


Paweł Strawiński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6Z$]#[`vW84QKXl!MHi}S7$_DTw{CKm
Telefon: 22 554 91 72
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/pstrawinski/


Stanisław Cichocki
Stopień naukowy: dr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6]#[cfL&?IEUbT[vWAc$9MvdEv}
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.

 
 
 
 
 

Uwagi:

 

 
 
 
 
 

Aneta Dzik-Walczak
Stopień naukowy: dr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7]#[Qg]/BpYX^FY!ztR~9X~
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Anna Janicka
Stopień naukowy: dr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#]#[QmD4@9MK51Rmz*e7pL-w&r
Telefon: 22 554 91 21
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek / Monday
Pokój / Room: 2 (or somewhere near)
godzina / hour : 9:15


 

 


Uwagi:
Małgorzata Kalbarczyk
Stopień naukowy: dr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6Z$]#[]nD257TMs3OHi}S7$_DTw{CKm
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 302. Godziny: 9:00-9:45.


Aleksandra Kolasa
Stopień naukowy: dr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6]#[QxU'4HKO\T[vWAc$9MvdEv}
Stanowisko:
Katarzyna Lada
Stopień naukowy: dr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7]#[[oD*4pYX^FY!ztR~9X~, o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8]#[[uR9@7M$p'I6g+vno]D_!
Telefon: 22 55 49 170
Stanowisko: Adiunkt
Jerzy Mycielski
Stopień naukowy: dr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6]#[]|F/8FUUbT[vWAc$9MvdEv}
Telefon: 22 55 49 152
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek, pokój: 302, godziny: 13:15-14.15.


Uwagi:
Natalia Nehrebecka
Stopień naukowy: dr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6Z$]#[^qH.I?DO\!EHi}S7$_DTw{CKm
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302/303. Po uzgodnieniu drogą mailową.


Maria Ogonek
Stopień naukowy: dr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8]#[]rJ5E?M$p'I6g+vno]D_!
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/mogonek/


Łukasz Postek
Stopień naukowy: dr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8]#[\sR9K?M$p'I6g+vno]D_!
Stanowisko: Adiunkt
Rafał Woźniak
Stopień naukowy: dr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#]#[bzRDECCU51Rmz*e7pL-w&r
Stanowisko: Współpracownik
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Angana Banerji
Stopień naukowy: mgr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#]#[QeD48LLS51Rmz*e7pL-w&r
Stanowisko: Doktorant
Fryderyk Mirota
Stopień naukowy: mgr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8]#[VpL8FNC$p'I6g+vno]D_!
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Po uzgodnieniu drogą mailową.


Uwagi:
Maciej Nasiński
Stopień naukowy: mgr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6]#[]qD9@HUUbT[vWAc$9MvdEv}
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Rabińska
Stopień naukowy: mgr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6]#[QuD'@HUUZT[vWAc$9MvdEv}
Stanowisko: Doktorantka
Rafał Walasek
Stopień naukowy: mgr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#]#[bzD24MGU51Rmz*e7pL-w&r
Stanowisko: Doktorant
Kateryna Zabarina
Stopień naukowy: mgr
Email: o'bIVYaix9c-q4m.0g7n8#6]#[[}D'4LKXZT[vWAc$9MvdEv}
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

(od 10 października): Środa, s.B006, g.10:00-11:00, po wcześniejszym kontakcie mailowym

(from October, 10):  Wednesday, r.B006, 10:00-11:00 (by appointment via email)

 


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/