Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Statystyki i Ekonometrii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- ekonometryczne modele gospodarki narodowej
- matematyka finansowa - modele ubezpieczeń
- modele konsumpcji
- ekonometryczne modele analizy budżetów rodzinnych
- modelowanie rynków finansowych

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Marian Wiśniewski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}~V]#[zr'GI44f8fcwJ[w4=Q\B-+oC
Telefon: 22 831 32 01 w. 165
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Piątek. Pokój: 302. Godziny: 15:00-16:00.


Uwagi:

Pracownicy


Wojciech Maciejewski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}~Vx]#[pjrBE9|jDh2@9Z\K8@!Cvs-Ge
Telefon: 22 55 49 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 302. Godziny: 14:00-15:00.


Katarzyna Kopczewska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}~Vx]#[nt~ICM|jDh*@SdTK8@!Cvs-Ge
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 154
Stanowisko: Adiunkt Prodziekan ds. studenckich
Dyżury:

Dyżur dziekański w poniedziałki od godz. 16:00 w pok. K1 zgodnie z listą prowadzoną przez samorząd studentów WNE "RAZEM"

w styczniu'2018 dyżury w dniach: 8, 15, 22, 29

w lutym'2018 dyżury w dniach: 5,19,26

w marcu'2018 dyżury w dniach: 5, 12,19,26

w kwietniu'2018 dyżury w dniach: 9, 16, 23, 

w maju'2018 dyżury w dniach: 7, 14, 21, 28

w czerwcu'2018 dyżury w dniach: 13 (środa), 18, 25, 

lipiec i sierpień ' 2018 - przerwa wakacyjna

we wrześniu'2018 dyżury w dniach: 3, 10,17,24

 


Uwagi:
Wojciech Otto
Stopień naukowy: dr hab.
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]#[zx&MOi4a2#Bwd[S4O5c
Telefon: 22 8314725, 5549144, 5549174
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

środy, 16.45 - 18.15


Uwagi:

Uwaga: zmiana terminu dyżurów: obecnie środa, 16.45 - 18. 15

 


Paweł Strawiński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}~Vx]#[s|&KAJ$aDh2@SdTK8@!Cvs-Ge
Telefon: 22 554 91 72
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/pstrawinski/


Stanisław Cichocki
Stopień naukowy: dr
Email: scichocki[at]wne.uw.edu.pl
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.

 
 
 
 
 

Uwagi:

 

 
 
 
 
 

Ewa Cukrowska-Torzewska
Stopień naukowy: dr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}~V]#[hl*DRB4f8^cwJ[w4=Q\B-+oC, '.4X_R@rP|L![unBFHv]7]#[h7rNKE+jDh*@CcP'/QZM!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Na stronie: http://coin.wne.uw.edu.pl/ecukrowska/


Uwagi:
Aneta Dzik-Walczak
Stopień naukowy: dr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]#[dm/BKi4a2#Bwd[S4O5c
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Janusz Gajda
Stopień naukowy: dr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]]#[mppCD0Wj?bUuS~T}8QgJ
Stanowisko: Adiunkt
Anna Janicka
Stopień naukowy: dr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}]#[dspGI2'Tgt7edkfK'&lf'j
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W semestrze letnim/Summer semester 2017/2018:
Środa/ Wednesday
Pokój / Room: B006
godzina / hour : 11:00


Inne terminy po uzgodnieniu mailowym. Other possibilities: please e-mail me.


Uwagi:
Małgorzata Kalbarczyk
Stopień naukowy: dr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}~Vx]#[ptpEB0/VKv4@SdTK8@!Cvs-Ge
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 302. Godziny: 9:00-9:45.


Katarzyna Lada
Stopień naukowy: dr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]#[nup9Ai4a2#Bwd[S4O5c, '.4X_R@rP|L![unBFHv]7]#[n{~LI0'/Hk..Qmw~%=!N~
Telefon: 22 55 49 170
Stanowisko: Adiunkt
Jerzy Mycielski
Stopień naukowy: dr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}~]#[p'rBE?0^69DnA~d6O*[SDnk
Telefon: 22 55 49 152
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek, pokój: 304, godziny: 13:15-14.15.


Uwagi:
Natalia Nehrebecka
Stopień naukowy: dr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}~Vx]#[qwtAR4yX0h*@SdTK8@!Cvs-Ge
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302/303. Po uzgodnieniu drogą mailową.


Maria Ogonek
Stopień naukowy: dr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7]#[pxvHN4'/Hk..Qmw~%=!N~
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/mogonek/


Łukasz Postek
Stopień naukowy: dr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7]#[oy~LT4'/Hk..Qmw~%=!N~
Stanowisko: Adiunkt
Rafał Woźniak
Stopień naukowy: dr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}]#[u$~SN8x^gt7edkfK'&lf'j
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Angana Banerji
Stopień naukowy: mgr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}]#[dkpGEE%\gt7edkfK'&lf'j
Stanowisko: Doktorant
Fryderyk Mirota
Stopień naukowy: mgr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7]#[ivxKOGx/Hk..Qmw~%=!N~
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Po uzgodnieniu drogą mailową.


Uwagi:
Maciej Nasiński
Stopień naukowy: mgr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}~]#[pwpLIA0^69DnA~d6O*[SDnk
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Rabińska
Stopień naukowy: mgr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}~]#[d{p7IA0^.9DnA~d6O*[SDnk
Stanowisko: Doktorantka
Rafał Walasek
Stopień naukowy: mgr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}]#[u$pEAF|^gt7edkfK'&lf'j
Stanowisko: Doktorant
Kateryna Zabarina
Stopień naukowy: mgr
Email: '.4X_R@rP|L![unBFHv]7}~]#[n&p7AE$a.9DnA~d6O*[SDnk
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

po wcześniejszym kontakcie mailowym / by appointment via email

 


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/