Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: 6*^C_MQj\KbV]#[~hu5WV3ORTSC
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NG]#[#!X+I-L%T6H_~iaL@FG?0
Telefon: 831 47 25
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i czwartek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=N]#[rpR-A8hbK-kL$z=KQY#7
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGc]#[sfQ4CH/VsCQ87gPoA10W4P
Telefon: 22 554 91 49
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środy, godz. 18.30-19.30, sala 2.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=N]#[|nT&L#hbK-kL$z=KQY#7
Telefon: 22 831 32 01 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Urlop.


Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB]#[~pQ{W-LdHbZEnzN^d2yDPT#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4R]#[~lH!R17NW6\m$`=oQHG0'YK!?
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4R]#[#pN0CH3bP3Lm$`=oQHG0'YK!?
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Witam,

dziś (30.09) nie odbedzie sie mój dyżur. Zostanie przeniesiony na czwartek (31.09) na godzinę 18.30.

Dyżury w wrześniu: wtorki godzina 18.30.

Pozdrawiam,

Tomek Kopczewski

PS. Dziś wieczorem po 21 jestem dostępny na skype: tomaszkopczewski

 

 Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=N]#[rpT#L#hbK-kL$z=KQY#7
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4]#[%pT3ZB3W=3yNwWa\SYz/9l/{
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek, godziny: 13.15-14:45.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4Ry5]#[~fB&E4Z^L*RCniLREg0FPI}*[j|
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4R]#[~|H+A7AbP3Lm$`=oQHG0'YK!?
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4Ry]#[yfL&R56LKEDEIiGLdF2W&H4ACf
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4Ry]#[1gN'D#@ZT1FQIiGLdF2W&H4ACf
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4R]#[~gQ=OHAbF#]m$`=oQHG0'YK!?
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4]#[.gT~Z3@^H1yNwWa\SYz/9l/{
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4R]#[%hV&A5AbP3Lm$`=oQHG0'YK!?
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4Ry]#[slN+E+7ZT?N4IiGLdF2W&H4ACf
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB]#[&p@}HCDV=bZEnzN^d2yDPT#
Stanowisko: Doktorant
Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4R]#[spN0CHKYP3Lm$`=oQHG0'YK!?
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=N]#[~qN0EHhbK-kL$z=KQY#7
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4Ry]#[yr@.U-6LOEDEIiGLdF2W&H4ACf
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4R]#[ztJ'R3?PK3Rm$`=oQHG0'YK!?
Stanowisko: Doktorantka
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB]#[{w@}HC0THbZEnzN^d2yDPT#
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4R]#[{xN#O6AbP3Lm$`=oQHG0'YK!?
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4Ry5]#[!xS{RHKVLCVBj.PUAY0FPI}*[j|
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4Ry5?iO]#[~fQ4AAKWT-VK{l6RrH&0PY6A4^#HZ8
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=N]#[1xY#O=hbK-kL$z=KQY#7
Stanowisko: Doktorant
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB]#[*{@+AA7`HbZEnzN^d2yDPT#
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NG]#[v|D+T/D%T6H_~iaL@FG?0
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB4R]#[r|H3N33bP3Dm$`=oQHG0'YK!?
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB]#[|!@%O@EV=bZEnzN^d2yDPT#
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: 6*^C_MQj\KbV.qXf[P=NGcB]#[v!@7O4EV=bZEnzN^d2yDPT#
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/