Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m]#[a5]kXG%Kd'!lw'{pZ
Telefon: 22 554 91 49
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: 35. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQq]#[hJeAJ8@Yfy\5.*{eR{^B^
Telefon: 831 47 25
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: 408. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:

Muszę odwołać dyżur w dniu 12 b.m. 13 b.m. będę dyżurował normalnie.


Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQ]#[U7_BBG\6]p!|0?Xdc4F=
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp]#[V-^IDS}*#'elE'j.SjKZb]
Telefon: 22 554 91 49
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środy, godz. 18.30-19.30, sala 2.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQ]#[_5a=M6\6]p!|0?Xdc4F=
Telefon: 22 831 32 01 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Urlop.


Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4]#[a7^2X8@8ZKnux?hwvk6Gza{
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4gl]#[a3U6S@#|iypG0{X.c}^3VfAXY
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4gl]#[h7[EDS%6bv`G0{X.c}^3VfAXY
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury mam w środy na WNE: Długa 44/50 sale 2 lub 3 lub 5 godzina 18.30

Jestem dostępny na skype: tomaszkopczewski - jak jestem na zielono można dzwonić

 W środę 7 czerwca nie ma dyżuru!!!


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQ]#[U7a@M6\6]p!|0?Xdc4F=
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4g]#[d7aH[M%#Pv3~%r{ue472gy!T
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa. Pokój: 214. Godziny: 13.15-14:45.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4glJ?]#[a-O=FCN2^mfsx*fkWFKIzVs]u7'
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4gl]#[aGUABF16bv`G0{X.c}^3VfAXY
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Doktoranci

Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4glJ]#[n.[9E60.ftZ%S*aev{MZWU*p]3
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4gl]#[a.^OPS16XnqG0{X.c}^3VfAXY
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4g]#[k.a5[B02Zt3~%r{ue472gy!T
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4gl]#[d/c=BD16bv`G0{X.c}^3VfAXY
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4glJ]#[V3[AF7#.f~bhS*aev{MZWU*p]3
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4]#[f7M4IN4*PKnux?hwvk6Gza{
Stanowisko: Doktorant
Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4gl]#[V7[EDS?-bv`G0{X.c}^3VfAXY
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQ]#[a8[EFS\6]p!|0?Xdc4F=
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4glJ]#[\9MCV8*za*XuS*aev{MZWU*p]3
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4glJ?]#[bC`2SS?*^'jrtMjnS4KIzVs]u7'
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4glJ?D-K]#[a-^IBL?#fpj{#-Tk*}D3zf+pR#1Mx4
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQ]#[nCf@PI\6]p!|0?Xdc4F=
Stanowisko: Doktorant
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4]#[gFMABL#4ZKnux?hwvk6Gza{
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQq]#[YGQAU=4Yfy\5.*{eR{^B^
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4gl]#[UGUHOB%6bvXG0{X.c}^3VfAXY
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4]#[_JM8PK5*PKnux?hwvk6Gza{
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: sOkT`XEBn0v+82r!m#UQqp4]#[YJMLPC5*PKnux?hwvk6Gza{
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/