Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: W'[Ip_hP?GX`]#[Efr?hhN11PIM
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@M]#[L}U2ZCcg32=i8Gfdoa%-6
Telefon: 831 47 25
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@]#[5nO3RN!H*&aV=XCc$ti&
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@Mn]#[6dN=TZJ8V?GFOEU-pPnI=[
Telefon: 22 554 91 49
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Piątki, godz. 11.30-12.30, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@]#[ClQ/]A!H*&aV=XCc$ti&
Telefon: 22 831 32 01 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@Mnz]#[EnN%hCcJ%^PO'XSv9Q]2V_g
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjY]#[EjE#cGR062Rw==C-$c%|.d&[F
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjY]#[LnK6TZNH//Bw==C-$c%|.d&[F
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas sesji zimowej: wtorki o godzinie 16.45
Jestem dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@]#[5nQ1]A!H*&aV=XCc$ti&
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@Mnzj]#[HnQ9kTN9w/oX11ft't^{CwkW
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjYR^]#[Ed?/VJqD#$HM'GQjt'n4VT_`bCK
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjY]#[EzE2RMXH//Bw==C-$c%|.d&[F
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjY]#[BzE=RJNH//Bw==C-$c%|.d&[F
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@Mnz]#[Ky92RSRF%^PO'XSv9Q]2V_g
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjYR]#[@dI/cKQ.*A6O]GLd9apI/SpsJ?
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjYR]#[ReK.UAW@3-8[]GLd9apI/SpsJ?
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjY]#[EeND`ZXH!%Sw==C-$c%|.d&[F
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@Mnzj]#[OeQ*kIWD%-oX11ft't^{CwkW
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjY]#[HfS/RKXH//Bw==C-$c%|.d&[F
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjYR]#[6jK2VBR@37DB]GLd9apI/SpsJ?
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@Mnz]#[Jn9&YU[8w^PO'XSv9Q]2V_g
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjY]#[6nK6TZb?//Bw==C-$c%|.d&[F
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@]#[EoK6VZ!H*&aV=XCc$ti&
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjYR]#[@p94fCQ..A6O]GLd9apI/SpsJ?
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjY]#[ArG.cIV2*/Hw==C-$c%|.d&[F
Stanowisko: Doktorantka
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@Mnz]#[Bu9&YUK6%^PO'XSv9Q]2V_g
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjY]#[BvK1`LXH//Bw==C-$c%|.d&[F
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjYR^]#[FvP%cZb8#?LL~fUmptn4VT_`bCK
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjYR^t}V]#[EdN=RSb93&LU5J?jKcg|Vdrs?3T}nC
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@]#[RvV1`P!H*&aV=XCc$ti&
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@M]#[9zA2eE[g32=i8Gfdoa%-6
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@MnzjY]#[5zE9_INH//6w==C-$c%|.d&[F
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@Mnz]#[C}9-`R\8w^PO'XSv9Q]2V_g
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: W'[Ip_hP?GX`FO]~0kx@Mnz]#[9}9A`J\8w^PO'XSv9Q]2V_g
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/