Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: 9#[.L3^bX2a7]#[%ir~D@DGN?R~
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{]#[.$Uu2qYyP{GDZ7G{To8Dh
Telefon: 831 47 25
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i czwartek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S]#[uqOv*|uZGrj-\Lzze'z@
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t]#[vgN}+.@No*Pwm52HU^!\la
Telefon: 22 554 91 49
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środy, godz. 18.30-19.30, sala 2.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S]#[!oQr5ouZGrj-\Lzze'z@
Telefon: 22 831 32 01 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Urlop.


Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_]#[%qNjDqY\DMY$JL03x_nI*eL
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD]#[%mEn?uHFS{[R\.zHeq85`jhg-
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD]#[.qKy+.DZLxKR\.zHeq85`jhg-
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Witam,

dziś (30.09) nie odbedzie sie mój dyżur. Zostanie przeniesiony na czwartek (31.09) na godzinę 18.30.

Dyżury w wrześniu: wtorki godzina 18.30.

Pozdrawiam,

Tomek Kopczewski

PS. Dziś wieczorem po 21 jestem dostępny na skype: tomaszkopczewski

 

 Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S]#[uqQt5ouZGrj-\Lzze'z@
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_v]#[*qQ|G'DO6xx/S!G1g'o4q}Pc
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa. Pokój: 214. Godziny: 13.15-14:45.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD*l]#[%g?r.xgVHoQ~J7.%Y6!K*ZDlMuY
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD]#[%}Eu*{NZLxKR\.zHeq85`jhg-
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD*]#[|gIr?yGDG+C${7&{xo%\aYU!1q
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD*]#[4hKq-oMRPvE2{7&{xo%\aYU!1q
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD]#[%hN&8.NZBp\R\.zHeq85`jhg-
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_v]#[1hQmGwMVDvx/S!G1g'o4q}Pc
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD]#[*iSr*yNZLxKR\.zHeq85`jhg-
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD*]#[vmKu.pHRP$Ms{7&{xo%\aYU!1q
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_]#[+q9l1&QN6MY$JL03x_nI*eL
Stanowisko: Doktorant
Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD]#[vqKy+.XQLxKR\.zHeq85`jhg-
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S]#[%rKy..uZGrj-\Lzze'z@
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD*]#[|s9wBqGDK+C${7&{xo%\aYU!1q
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD]#[}uGq?wLHGxQR\.zHeq85`jhg-
Stanowisko: Doktorantka
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_]#[~x9l1&ALDMY$JL03x_nI*eL
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD]#[~yKt8zNZLxKR\.zHeq85`jhg-
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD*l]#['yPj?.XNH*U}FZ2*U'!K*ZDlMuY
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD*lBM~]#[%gN}*%XOPrU+W=v%+qx5*jW!$ibK=k
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S]#[4yVt8~uZGrj-\Lzze'z@
Stanowisko: Doktorant
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_]#[-|9u*%HXDMY$JL03x_nI*eL
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{]#[y}AuAsQyP{GDZ7G{To8Dh
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_vD]#[u}E|7wDZLxCR\.zHeq85`jhg-
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_]#[!$9p8$RN6MY$JL03x_nI*eL
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: 9#[.L3^bX2a7dC=?oy/S{t_]#[y$9$8xRN6MY$JL03x_nI*eL
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/