Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3']#[1~Y}I#mVyld*%pz~o
Telefon: 22 554 91 49
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: 35. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C]#[85aS7z'd{cAQ8rzsgMa{+
Telefon: 831 47 25
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: 408. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:

Mój tegoroczny urlop jest w dniach 13 lipca - 18 sierpnia oraz 4 - 15 września. Nie będę dyżurował w tym okresie.


Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0]#[!$[T/#HErZd==&Wrx`Iw
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{]#[$vZ[17i5DlJ*Opi@h8N90h
Telefon: 22 554 91 49
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środy, godz. 18.30-19.30, sala 2.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0]#[/~]P=xHErZd==&Wrx`Iw
Telefon: 22 831 32 01 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Urlop.


Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{b]#[1$ZHIz'Go1S3'&g#199$LlO
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.]#[1|QLD~q-~cU_=iW@xOap~qk\u
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.]#[8$WW17mEw`E_=iW@xOap~qk\u
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury wakacyjne dla magistrantów i licencjatów w środy 16 oraz 30 sierpnia.

WNE: Długa 44/50 sale 2 lub 3 lub 5 godzina 17.30 do 18.00 lub do ostatniej osoby. 

Jestem dostępny na skype: tomaszkopczewski - jak jestem na zielono można dzwonić.

 Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0]#[!$]R=xHErZd==&Wrx`Iw
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk]#[4$]ZL1m6e`r@1`z&z`=o5*SX
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa. Pokój: 214. Godziny: 13.15-14:45.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.hd]#[1vKP3%6AsWK1'reylnN'LaGa7YQ
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.]#[12QS/*wEw`E_=iW@xOap~qk\u
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Doktoranci

Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.h]#[BwWO2xv9{^?C]r`s1MP9!`XtyU
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.]#[1wZaA7wEmXV_=iW@xOap~qk\u
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk]#[?w]KL$vAo^r@1`z&z`=o5*SX
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.]#[4x_P/'wEw`E_=iW@xOap~qk\u
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.h]#[$|WS3yq9{hG$]r`s1MP9!`XtyU
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{b]#[6$IJ62z5e1S3'&g#199$LlO
Stanowisko: Doktorant
Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.]#[$$WW17%8w`E_=iW@xOap~qk\u
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0]#[1%WW37HErZd==&Wrx`Iw
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.h]#[+'IUGzp#vn93]r`s1MP9!`XtyU
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.hd]#[2.\HD7%5slO0~7i|h`N'LaGa7YQ
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.hdE`J]#[1vZ[/0%6{ZO95uSyCOGpLqZtnMZNQ3
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0]#[B.bRA-HErZd==&Wrx`Iw
Stanowisko: Doktorant
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{b]#[71IS/0qCo1S3'&g#199$LlO
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C]#[&2MSF|zd{cAQ8rzsgMa{+
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{bk.]#[!2QZ@$mEw`9_=iW@xOap~qk\u
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{b]#[/5INA/{5e1S3'&g#199$LlO
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: G=gfQ@-M&t[HFzq3'WX0C{b]#[&5I^A%{5e1S3'&g#199$LlO
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/