Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: eS]0YuA{fEIX]#[S3t$Q~}`\N6E
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx]#[ZNWwCY88^0#aP`MDa@d?e
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:

W trakcie urlopu letniego, tj. w dniach 9-27 lipca, 6-17 sierpnia oraz 3-7 września, nie będę dyżurował.


Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[N]#[G?Qx7dXsU%RNRq$CrSL7
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=]#[H1P!9pyg}94=c^8gb#QWi%
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Piątki, godz. 11.30-12.30, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[N]#[Q9StFWXsU%RNRq$CrSL7
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#]#[S?PlQY8uR\AG@q6V#+@D%#r
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri]#[S7GpL]%_a0CoRW$grBd0]04cV
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri]#[Z?M{9p}sZ-/oRW$grBd0]04cV
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas sesji letniej.

Z powodu wyjazdów na konferencje/Erasmus nie ma jednego stałego dnia dyżurów.

Z powodu remontu proszę pytać portiera gdzie jestem.

10 czerwca godzina 13.00 ( można mnie złapać po zajęciach WNE)

11 czerwca godzina 15.00 - 18.00 (lub do ostatniej osoby) (egzamin ustny [OGUN] )

14 czerwca godzina 15.00 - 18.00 (lub do ostatniej osoby) (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

21 czerwca godzina 16.00 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

22 czerwca godzina 14.30 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

29 czerwca godzina 14.30 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur) odwolany proszę zadzwonic na skypa

6 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

12 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

19 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

Od września dyżury we czwartki o godzinie 16.00

Jestem też dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[N]#[G?SvFWXsU%RNRq$CrSL7
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#r]#[V?S~Tj}hH-`PINMTtSA/nGv_
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri5l]#[S1At?`JoV~5E@`4JfaQF%zjhr$Y
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri]#[SKGw7c-sZ-/oRW$grBd0]04cV
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri]#[PKG!7`}sZ-/oRW$grBd0]04cV
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#]#[YJ?w7i%qR\AG@q6V#+@D%#r
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri5]#[N1KtLa$]U?%Gq`/D#@SW^y{{Z|
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri5]#[`2Ms=W+k^#&Sq`/D#@SW^y{{Z|
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri]#[S2P#Ip-sP!DoRW$grBd0]04cV
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#r]#[]2SoT_+oR#`PINMTtSA/nGv_
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri]#[V3Ut7a-sZ-/oRW$grBd0]04cV
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri5]#[H7Mw?X%k^516q`/D#@SW^y{{Z|
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#]#[X??nBk0gH\AG@q6V#+@D%#r
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri]#[H?M{9p7jZ-/oRW$grBd0]04cV
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[N]#[S@M{?pXsU%RNRq$CrSL7
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri5]#[NA?yOY$]Y?%Gq`/D#@SW^y{{Z|
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri]#[OCIsL_#aU-5oRW$grBd0]04cV
Stanowisko: Doktorantka
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#]#[PF?nBkzeR\AG@q6V#+@D%#r
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri]#[PGMvIb-sZ-/oRW$grBd0]04cV
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri5l]#[TGRlLp7gV99D8!8MbSQF%zjhr$Y
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri5lgoq]#[S1P!7i7h^%9MMc|J9BJ0%0}{Otbp`^
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[N]#[`GXvIfXsU%RNRq$CrSL7
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx]#[KKCwN[08^0#aP`MDa@d?e
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#ri]#[GKG~H_}sZ-%oRW$grBd0]04cV
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#]#[QN?rIh1gH\AG@q6V#+@D%#r
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: eS]0YuA{fEIXZhD^|J[Nx=#]#[KN?'I`1gH\AG@q6V#+@D%#r
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw