Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: ]*SRyIOU=_8!]#[KhjHqR160h&l
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn']#[R!M?c&Jl2Nx.Bl4w&Q{_o
Telefon: 831 47 25
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn]#[?pG@[4fM&EEuD}kv=dc[
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'v]#[@fFG]D-AUW%eUj}D*@hwsc
Telefon: 22 554 91 49
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Piątki, godz. 11.30-12.30, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn]#[InI8f%fM&EEuD}kv=dc[
Telefon: 22 831 32 01 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY]#[KpF0q&JO$v0n.}{/QAWd1gF
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h]#[Kl94l-555N2@DckD=S{TglbmU
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h]#[RpCC]D1M.K|@DckD=S{TglbmU
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas sesji zimowej: wtorki o godzinie 16.45
Jestem dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn]#[?pI=f%fM&EEuD}kv=dc[
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|]#[NpIFt=1BvKSw7Z4-@dXSx!Ji
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h4c]#[Kf38_0XI*B'l.ly}.rhf1\=rq!P
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h]#[K|9?[3?M.K|@DckD=S{TglbmU
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h]#[H|9G[01M.K|@DckD=S{TglbmU
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY]#[Q{1?[95K$v0n.}{/QAWd1gF
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h4]#[FfA8l143&YtncltwQQjwh[O#Y{
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h4]#[XgC7^%=E2IvzcltwQQjwh[O#Y{
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h]#[KgFMiD?M~C3@DckD=S{TglbmU
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|]#[UgI3t/=I$ISw7Z4-@dXSx!Ji
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h]#[NhK8[1?M.K|@DckD=S{TglbmU
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h4]#[@lC?_'5E2S~acltwQQjwh[O#Y{
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY]#[Pp12b?BAvv0n.}{/QAWd1gF
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h]#[@pCC]DID.K|@DckD=S{TglbmU
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn]#[KqCC_DfM&EEuD}kv=dc[
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h4]#[Fr1Ao&43-YtncltwQQjwh[O#Y{
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h]#[Gt?7l/97&K'@DckD=S{TglbmU
Stanowisko: Doktorantka
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY]#[Hw12b?.?$v0n.}{/QAWd1gF
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h]#[HxC=i2?M.K|@DckD=S{TglbmU
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h4c]#[LxH0lDIA*W+k*1}$*dhf1\=rq!P
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h4c^ZG]#[KfFG[9IB2E+t?og}_SaT1lQ#NsYgK0
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn]#[XxN=i6fM&EEuD}kv=dc[
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn']#[C|5?n#Bl2Nx.Bl4w&Q{_o
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY|h]#[?|9Fh/1M.Kt@DckD=S{TglbmU
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY]#[I!16i8CAvv0n.}{/QAWd1gF
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: ]*SRyIOU=_8!Lt#7H[rn'vY]#[C!1Ji0CAvv0n.}{/QAWd1gF
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/