Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- informatyka gospodarcza
- systemy informacyjne organizacji gospodarczych
- zarządzanie systemami
- integracja i architektury systemów gospodarczych
- systemy informacyjne gospodarki narodowej
- infrastruktura informacyjna państwa
- ekonomika informacji i sektora informacyjnego
- rozwój rynków elektronicznych
- ekonomika przedsiębiorstwa
- zarządzanie strategiczne
- reengineering procesów gospodarczych (BPR)
- metody oceny organizacji gospodarczych
- metody pomiaru wyników ekonomicznych
- rozwój rynku kapitałowego w Polsce
- systemy zarządzania ochroną środowiska

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Dariusz Tadeusz Dziuba
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: rUzE3wu_{eb[RqkoLy8XnN]#[WPd7pYZT8]QA[gcx.^.a_7
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

piątek. 18:00-18.45, pokój B006

w dniach 29 VI i 6 VII oraz we wrześniu br. dyżury piątki 16.00 - 16.45


Uwagi:

 Ze względu na trwający remont pomieszczeń WNE UW, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie mailem terminu konsultacji.


Pracownicy


Jerzy Śleszyński
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: rUzE3wu_{eb[RqkoLy8XnNWl]#[fB`5.qdSgOySAWteD'x9dWHY
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Wtorek 15:15-16:15, pokój do ustalenia. Proszę ustalać ze mną poprzez e-mail spotkanie i konsultacje.


Uwagi:
Robert Borowski
Stopień naukowy: dr
Email: rUzE3wu_{eb[RqkoLy8XnNW]#[e4j4}oiKe|ZJ4zagU_wNw?D
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój:3. Godziny: 16:00-16:45. Kontakt mailowy przed spotkaniem w celu potwierdzenia terminu.


Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Stopień naukowy: dr
Email: rUzE3wu_{eb[RqkoLy8XnNWl]#[UIg##adSgOySAWteD'x9dWHY
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Najbliższy dyżur w sierpniu odbędzie się w czwartek 30,08, godz. 18.,30, Sala według informacji na portierni.

Proszę o wcześniejsze potwierdzanie obecności mailem.


Uwagi:

 

 


Renata Gabryelczyk
Stopień naukowy: dr
Email: rUzE3wu_{eb[RqkoLy8XnNWlFcS]#[e^b}pjoEhI]U=.c^.'.Pw08bOT@
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

 

 Uwagi:
Tomasz Jeruzalski
Stopień naukowy: dr
Email: rUzE3wu_{eb[RqkoLy8XnNWlF]#[g@`4&rWLoQLrJ`QxBqE=SD`]/
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Dyżur - dzień tygodnia: poniedziałek 17:15  - 18:00, sala do ustalenia w Portierni.

UWAGA: Z powodu choroby nie będę obecny na WNE do 12.10.2018. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Karolina Kuligowska
Stopień naukowy: dr
Email: rUzE3wu_{eb[RqkoLy8XnNWlF]#[^Ap.w_eWoQDrJ`QxBqE=SD`]/
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie konsultacji proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Marek Pęczkowski
Stopień naukowy: mgr
Email: rUzE3wu_{eb[RqkoLy8XnNWlF]#[`F`!.ceWoQLrJ`QxBqE=SD`]/
Stanowisko: Wykładowca
Dyżury:

Wtorek. Pokój: 3, 4. Godziny: 15:30-16:30.


Doktoranci

Demetrio Bova
Stopień naukowy: mgr
Email: rUzE3wu_{eb[RqkoLy8]#[W4j8o4mNanXS[WPeUj!
Stanowisko: Doktorant
Dorota Celińska-Kopczyńska
Stopień naukowy: mgr
Email: rUzE3wu_{eb[RqkoLy8XnNW]#[W5`.wfiK]|ZJ4zagU_wNw?D
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Środa, pokój B304

godzina 11:30-12:00

 


Uwagi:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy


Paulina Stachura
Stopień naukowy: mgr
Email: rUzE3wu_{eb[RqkoLy8XnNW]#[cIo}q`kR]|ZJ4zagU_wNw?D
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mejlowy

 


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw