Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- informatyka gospodarcza
- systemy informacyjne organizacji gospodarczych
- zarządzanie systemami
- integracja i architektury systemów gospodarczych
- systemy informacyjne gospodarki narodowej
- infrastruktura informacyjna państwa
- ekonomika informacji i sektora informacyjnego
- rozwój rynków elektronicznych
- ekonomika przedsiębiorstwa
- zarządzanie strategiczne
- reengineering procesów gospodarczych (BPR)
- metody oceny organizacji gospodarczych
- metody pomiaru wyników ekonomicznych
- rozwój rynku kapitałowego w Polsce
- systemy zarządzania ochroną środowiska

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Dariusz Tadeusz Dziuba
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 1s`?zS!UigGj}4uxmF\3h+]#[pnJ1]1dJ$_2P+*m%S%R@Ys
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 123, 124
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

piątek. 18:00-18.45, pokój B006


Uwagi:

 Ze względu na trwający remont pomieszczeń WNE UW, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie mailem terminu konsultacji.


Pracownicy


Jerzy Śleszyński
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: 1s`?zS!UigGj}4uxmF\3h+|{]#[!`F/uMnIUQ^blt~neOBr^5mh
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 123
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Wtorek 15:15-16:15, pokój do ustalenia. Proszę ustalać ze mną poprzez e-mail spotkanie i konsultacje.


Uwagi:
Robert Borowski
Stopień naukowy: dr
Email: 1s`?zS!UigGj}4uxmF\3h+|]#[~VP.jKsAS~?YcAkpv'A&qwi
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój:3. Godziny: 16:00-16:45. Kontakt mailowy przed spotkaniem w celu potwierdzenia terminu.


Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Stopień naukowy: dr
Email: 1s`?zS!UigGj}4uxmF\3h+|{]#[ngM!r9nIUQ^blt~neOBr^5mh
Telefon: 22 55 49 123
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżur w dniu 24.10 odbędzie się wyjątkowo o godz. 16.00 - proszę o wcześniejsze potwierdzenia obecności.

WTOREK, godz. 17.30, s. B 101 lub według informacji na portierni.

Proszę o wcześniejsze potwierdzanie obecności mailem.


Uwagi:

 

 


Renata Gabryelczyk
Stopień naukowy: dr
Email: 1s`?zS!UigGj}4uxmF\3h+|{#]W]#[~|Hw]Fy7VKBdiOmgSOR#qlaq4ND
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 123, 124
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018 pełnię w czwartki w godz. 17.30-18.15 w sali B110.

2 listopada 2017 dyżur zostaje odwołany.


 Uwagi:
Tomasz Jeruzalski
Stopień naukowy: dr
Email: 1s`?zS!UigGj}4uxmF\3h+|{#]#[$^F.pNaB]S-%u}[%c=esM|#lr
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 123, 124
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Dyżur - dzień tygodnia: poniedziałek 17:30  - 18:00, sala do ustalenia na Portierni WNE

UWAGA: W dniu 16.10.2017 dyżur się nie odbędzie

 


Uwagi:
Karolina Kuligowska
Stopień naukowy: dr
Email: 1s`?zS!UigGj}4uxmF\3h+|{#]#[w_V'd7oM]S!%u}[%c=esM|#lr
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Marek Pęczkowski
Stopień naukowy: mgr
Email: 1s`?zS!UigGj}4uxmF\3h+|{#]#[ydFyu?oM]S-%u}[%c=esM|#lr
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 123, 124
Stanowisko: Wykładowca
Dyżury:

Wtorek. Pokój: 3, 4. Godziny: 15:30-16:30.


Doktoranci

Dorota Celińska
Stopień naukowy: mgr
Email: 1s`?zS!UigGj}4uxmF\3h+|]#[pWF'dBsAK~?YcAkpv'A&qwi
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

wtorek, pokój: 2
godziny: 16:30-17:00


Uwagi:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy


Paulina Stachura
Stopień naukowy: mgr
Email: 1s`?zS!UigGj}4uxmF\3h+|]#[|gUw^8uHK~?YcAkpv'A&qwi
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 123, 124
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mejlowy

 


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/