Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Historii Gospodarczej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- porównawcze badania nad procesami modernizacyjnymi
- dzieje banków emisyjnych w Polsce
- przekształcenia własnościowe (prywatyzacja, reprywatyzacja) w doświadczeniach Polski
- sektor publiczny w gospodarce Polski międzywojennej

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Projekty badawcze obejmują problematykę:

- historia polskiej bankowości
- prywatyzacja w Polsce; zasady, techniki, praktyka
- analiza porównawcza systemów ekonomicznych w perspektywie historycznej.

Kierownik Katedry

Maciej Tymiński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 38k2ltMo^Fga#yS\{PD/]cI]#[{-ezVcA[H]_Pk'IT*2!!fT2
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 156
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Środa. Pokój: B006. Godziny: 16:30-17:30


Uwagi:

Osoby chcące się ze mną spotkać na dyżurze proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Pracownicy


Cecylia Leszczyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 38k2ltMo^Fga#yS\{PD/]cI~zU]#[q!Q$gXHiM6SCFqBB*F88CH?-kB
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 156
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 17.00-18.00


Uwagi:

Dyżury odbywają się w niektóre czwartki, proszę o uprzedzającą zapowiedź przyjścia na spotkanie.


Maciej Bukowski
Stopień naukowy: dr
Email: 38k2ltMo^Fga#yS\{PD/]cI]#[{uax\lA[H]_Pk'IT*2!!fT2
Stanowisko: Adiunkt
Piotr Koryś
Stopień naukowy: dr
Email: 38k2ltMo^Fga#yS\{PD/]#[~~[!fhdgM'pW}'5AqY1v
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 156
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 305. Środa. Proszę o kontakt.


Doktoranci

Dariusz Standerski
Stopień naukowy: mgr
Email: 38k2ltMo^Fga#yS\{PD/]cI~z]#[r+`n[Y/bR.Qx}h5eqHMoBYRog
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/