Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]]#[=k]zZWeG$c{9*oqiR%OJ
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]hc?]#[0h`vWUB7{=j2ro%|e^CSqT'
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]hc?68]#[?en'[]4=#i\^*Uq3RpgCMYH%!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]hc?6]#[8i]taRFC}g/?{L=zT%DB^l+}
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]hc?]#[9pa|[OB7s=j2ro%|e^CSqT'
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]hc?68!]#[9v]nWUII$q^!M^zjenVfNH1C&l
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]]#[51^}aRFC}_/9*oqiR%OJ
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]h]#[?m]skE=G#i\^'^=jAngNU
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]hc?]#[9nk!WOB7s=j2ro%|e^CSqT'
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]#[5nqtWyF=w+h??LpzeiK, for issues connected with Erasmus: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]h]#[3u]{cXBf/lXP'^=jAngNU
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

W czwartek, 15 lutego, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]hc?6]#[8oa!aRF5ux/?{L=zT%DB^l+}
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]hc?6]#[0jkvY]+B1i/?{L=zT%DB^l+}
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dyżury w sesji letniej:

środa 13 VI 2018, godz. 10:00-11:00

środa 20 VI 2018, godz. 11:00-12:00

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.

 


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]hc?68!.]#[?nn'oVID%qm&x}&sB%TUqIz+Epu
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]]#[Bnqz[NeG$c{9*oqiR%OJ
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]hc]#[/oa!Y]D7Rua&?\&3B]TfYP
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]#[DpnwpyF=w+h??LpzeiK
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]]#[/setWWeG$c{9*oqiR%OJ
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: Q'{-ubNO7}rG2f1*\x^]h]#[9v]tWF3f/lXP'^=jAngNU
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw