Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZ]#[0c@+b5sIb5hv|A-Mko0G
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw'X]#[$`C'_3P9]jWojAA`~L~P$sE
Telefon: 22 55 49 144
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw'X-n]#[1]Q4c?F@g?IA|}-qk^L@\xax[
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw'X-]#[.a@$i0TE_9vxstT^mo!?m1It
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw'X]#[/hD.c-P9UjWojAA`~L~P$sE
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw'X-na]#[/n@z_3WKbGKbE+6N~\7c]gN6_N
Telefon: 22 55 49 140
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZ]#[#&A/i0TE_1vv|A-Mko0G
Telefon: 22 55-49-126
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw]#[1e@!s}LIg?IAz+TNZ\LKd
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw'X]#[/fN1_-P9UjWojAA`~L~P$sE
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufC]#[#fT$_[T@Y\Ux3t+^~W+, for issues connected with Erasmus: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw]#[&m@-k6PhkBE/z+TNZ\LKd
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

W czwartek, 15 lutego, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw'X-]#[.gD1i0T7WNvxstT^mo!?m1It
Telefon: 22 55 49 111
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw'X-]#[$bN'a?=Dm?vxstT^mo!?m1It
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dyżury w semestrze letnim: piątki, godz. 13:45-14:45, proszę spytać na portierni, gdzie odbywa się dyżur

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw'X-na.]#[1fQ4w4WFcGZfpOCW[o5R$h9}wRu
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZ]#[4fT+c+sIb5hv|A-Mko0G
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw']#[!gD1a?R90KNf3*Cq[K5cho
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufC]#[6hQ&x[T@Y\Ux3t+^~W+
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZ]#[!kH$_5sIb5hv|A-Mko0G
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: Gz^9}D\QsS_$*4KhufCZw]#[/n@$_~EhkBE/z+TNZ\LKd
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/