Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4h]#[XR9KGktE*p15bT5!-$!U
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 220. Godziny: 12:00-13:15; 18.00-18-45.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hmd}]#[NO@GDiQ5!Kz.PTI8D]s^vUj
Telefon: 22 55 49 144
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hmd}J#]#[YLNSHqG8/vlZb65M-oANRZ+7r
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hmd}J]#[VP9ENfUA%tC7Y-\6/$tMcmn3
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hmd}]#[WWAMHcQ5wKz.PTI8D]s^vUj
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hmd}J#y]#[W]9?DiXG*~n{%CB$Dm+qSIsSvf
Telefon: 22 55 49 140
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4h]#[Sr=NNfUA%lC5bT5!-$!U
Telefon: 22 55-49-126
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hm]#[YT9DXYME/vlZ`C\$vmAYZ
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hmd}]#[WUKPDcQ5wKz.PTI8D]s^vUj
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4]#[SUQED3U8{9x7s-46Dh{, for issues connected with Erasmus: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hm]#[Q\9LPlQd3yhL`C\$vmAYZ
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:
Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hmd}J]#[VVAPNfU3y#C7Y-\6/$tMcmn3
Telefon: 22 55 49 111
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hmd}J]#[NQKGFq?@5vC7Y-\6/$tMcmn3
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

najbliższe dyżury: 29 stycznia (poniedziałek) godz. 11.30-12.30, 31 stycznia (środa) godz. 11.00-12.00, 9 luty (piątek) godz. 11.00-12.00

dyżury w semestrze letnim: piątki, godz. 8.40-9:40, proszę spytać na portierni, gdzie odbywa się dyżur

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hmd}J#yg]#[YUNS\jXB#~}!VbK/w$*`vJb@4jT
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4h]#[\UQKHbtE*p15bT5!-$!U
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hmd]#[MVAPFqS5V'q!sAKMw\*q^Q
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4]#[^WNH]3U8{9x7s-46Dh{
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4h]#[MZEEDktE*p15bT5!-$!U
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: ki[Xbv]M?0'CjKSD7w4hm]#[W]9EDZFd3yhL`C\$vmAYZ
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/