Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm4]#['FGBeT'H7$7o!~iUDJ^{
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45}E]#[xCJ=bR_82[$hm~yhW}R*Bn.
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45}E8l]#[&@XJfZU?@+r6!diyD5vttsN&Y
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45}E8]#[$DG8lOcD4*Iqv[2fFJSs#+2!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45}E]#[%KKDfL_8*[$hm~yhW}R*Bn.
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45}E8lo]#[%QG2bRfJ74t[HmrVW3eAub7E]\
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45]#[&HG7vB[H@+r6}m2V/3v!|
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45}E]#[%IUGbL_8*[$hm~yhW}R*Bn.
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm]#[}I[8bvc?.M~q6[hfW.Z, for issues connected with Erasmus: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45]#[{PGCnU_gD/n'}m2V/3v!|
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

W czwartek, 15 lutego, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45}E8]#[$JKGlOc6+?Iqv[2fFJSs#+2!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45}E8]#[xEU=dZMCF+Iqv[2fFJSs#+2!
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia spotkania.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45}E8loY]#[&IXJzSfE84&_s2{_0Jc+Bc$.u`F
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm4]#[+I[BfK'H7$7o!~iUDJ^{
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45}]#[wJKGdZa8c8w_6k{y0|cA$j
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm]#[.KX?{vc?.M~q6[hfW.Z
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm4]#[wNO8bT'H7$7o!~iUDJ^{
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: ?]eO$_kPLD.y-u&pNAm45]#[%QG8bCTgD/n'}m2V/3v!|
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw