Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH]#[0U`WJv9k~cgXnah0k`K1
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 220. Godziny: 12:00-13:15; 18.00-18-45.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_!a]#[$RcSGtp_y=VQ\axG~9?=hpN
Telefon: 22 55 49 144
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_!aP#]#[1Oq_K|fb&iHynGhXkOc*DujAr
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_!aP]#[.S`QQqtg{guZe=1Em`@&U.R9
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_!a]#[/ZdYKnp_q=VQ\axG~9?=hpN
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_!aP#Y]#[/``KGtwm~qJD3Pq1~MRQEdWYvF
Telefon: 22 55 49 140
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH]#[#uaZQqtg{_uXnah0k`K1
Telefon: 22 55-49-126
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_]#[1W`P[dlk&iHylP11ZMc5L
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_!a]#[/Xn\Gnp_q=VQ\axG~9?=hpN
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZ]#[#XtQGBtbu+TZ!=gE~HG, for issues connected with Erasmus: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_]#[&_`XSwp0-lDklP11ZMc5L
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:
Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_!aP]#[.Yd\Qqt]sxuZe=1Em`@&U.R9
Telefon: 22 55 49 111
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_!aP]#[$TnSI|^f/iuZe=1Em`@&U.R9
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa. Pokój: proszę spytać na portierni. 
Godziny: 11:30-12:30.

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_!aP#YM]#[1Xq__uwh!qYHboz=[`P@heFF4J6
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH]#[4XtWKm9k~cgXnah0k`K1
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_!]#[!Yd\I|r_PuMH!NzX[8PQPl
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZ]#[6ZqT`Btbu+TZ!=gE~HG
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH]#[!]hQGv9k~cgXnah0k`K1
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: Gl~de%|s5}^bvX'OuWZH_]#[/``QGee0-lDklP11ZMc5L
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/