Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Ludności i Demografii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- zmiana społeczna i rozwój ekonomiczny a procesy demograficzne
- modele przejścia demograficznego
- umieralność i demografia zdrowia
- mobilność zarobkowa
- imigracja do Polski

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Agata Górny
Stopień naukowy: dr hab.
Email: R\wKtnVBAp#aU7*x1.Zr]#[0Dg=chm6+V4WMDj]%7K_
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 123, 124
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Po uprzednim umówieniu się.


Uwagi:

OBM (CEEERC WNE UW, ul. Banacha 2B, 02-097 Warszawa)


Pracownicy


Oded Stark
Stopień naukowy: prof. dr dr h.c.
Email: R\wKtnVBAp#aU7*x1.]#[BPl&gZm4+Z3DE$s%pn
Telefon: 22 554 91 21
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury: po kontakcie mailowym
Uwagi:

Lista publikacji: http://ostark.uni-klu.ac.at


Paweł Kaczmarczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: R\wKtnVBAp#aU7*x1.Zr]kg]#[Cec&XiDz0T$[ARzp=n?hf\T
Telefon: 22 822 74 04
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środa. Pokój: OBM (CEEERC WNE UW). Godziny: 12:00-14:00.


Anna Nicińska
Stopień naukowy: dr
Email: R\wKtnVBAp#aU7*x1.Zr]kg]#[0Ka#^]J*y-}P7Dzp=n?hf\T
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Urlop


Uwagi:
Łukasz Byra
Stopień naukowy: mgr
Email: R\wKtnVBAp#aU7*x1.Z]#[??q=V#N-}y{Y^win=yG
Telefon: 22 55 49 121
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

W sprawie konsultacji zachęcam do kontaktu przez pocztę elektroniczną.


Uwagi:

Doktoranci

Aliaksei Bashko
Stopień naukowy: mgr
Email: R\wKtnVBAp#aU7*x1.Zr]]#[0?Y?]ZFY5_kjK/3^p~ccJ
Stanowisko: Doktorant
Igor Jakubiak
Stopień naukowy: mgr
Email: R\wKtnVBAp#aU7*x1.Zr]kg]#[8GY3jQ@z&-}P7Dzp=n?hf\T
Stanowisko: Doktorant
Małgorzata Katarzyna Wrotek
Stopień naukowy: mgr
Email: R\wKtnVBAp#aU7*x1.Zr]]#[@Tj7iTBY5_kjK/3^p~ccJ
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/