Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Ludności i Demografii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- zmiana społeczna i rozwój ekonomiczny a procesy demograficzne
- modele przejścia demograficznego
- umieralność i demografia zdrowia
- mobilność zarobkowa
- imigracja do Polski

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Agata Górny
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ?z8cf1*2`&o9\OjigA$^]#[wb'VU#E*Oix/TXPN]JqK
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Po uprzednim umówieniu się.


Uwagi:

OBM (CEEERC WNE UW, ul. Banacha 2B, 02-097 Warszawa)


Pracownicy


Oded Stark
Stopień naukowy: prof. dr dr h.c.
Email: ?z8cf1*2`&o9\OjigA]#[#n-EYwE'OmwvL=YrL}
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury: po kontakcie mailowym
Uwagi:

Lista publikacji: http://ostark.uni-klu.ac.at


Paweł Kaczmarczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ?z8cf1*2`&o9\OjigA$^ZNy]#[+&~EJ+rnSgj3Hf`ap}eTc?f
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środa. Pokój: OBM (CEEERC WNE UW). Godziny: 12:00-14:00.


Anna Nicińska
Stopień naukowy: dr
Email: ?z8cf1*2`&o9\OjigA$^ZNy]#[wi|GPzxxBDg'BX`ap}eTc?f
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Urlop


Uwagi:
Łukasz Byra
Stopień naukowy: mgr
Email: ?z8cf1*2`&o9\OjigA$]#[']2VHL|{F2e1e1O_p.m
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

W sprawie konsultacji zachęcam do kontaktu przez pocztę elektroniczną.


Uwagi:

Doktoranci

Aliaksei Bashko
Stopień naukowy: mgr
Email: ?z8cf1*2`&o9\OjigA$^Z]#[w]tWOwtMXrUFRGsOL3/OG
Stanowisko: Doktorant
Igor Jakubiak
Stopień naukowy: mgr
Email: ?z8cf1*2`&o9\OjigA$^ZNy]#[!etO\nnnLDg'BX`ap}eTc?f
Stanowisko: Doktorant
Małgorzata Katarzyna Wrotek
Stopień naukowy: mgr
Email: ?z8cf1*2`&o9\OjigA$^Z]#[&r#S[qpMXrUFRGsOL3/OG
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw