Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Ludności i Demografii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- zmiana społeczna i rozwój ekonomiczny a procesy demograficzne
- modele przejścia demograficznego
- umieralność i demografia zdrowia
- mobilność zarobkowa
- imigracja do Polski

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Agata Górny
Stopień naukowy: dr hab.
Email: &$6aOlbeyC2L~04Ki*At]#[eh$T=fy]h!?Bv9t+_3.a
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Po uprzednim umówieniu się.


Uwagi:

OBM (CEEERC WNE UW, ul. Banacha 2B, 02-097 Warszawa)


Pracownicy


Oded Stark
Stopień naukowy: prof. dr dr h.c.
Email: &$6aOlbeyC2L~04Ki*]#[st#CBXy[h&=#ny}TNj
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury: po kontakcie mailowym
Uwagi:

Lista publikacji: http://ostark.uni-klu.ac.at


Paweł Kaczmarczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: &$6aOlbeyC2L~04Ki*At]?x]#[t/|C/gPGl}-FjK*Crj|jf+e
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środa. Pokój: OBM (CEEERC WNE UW). Godziny: 12:00-14:00.


Anna Nicińska
Stopień naukowy: dr
Email: &$6aOlbeyC2L~04Ki*At]?x]#[eozE5[VQ[Z*7d9*Crj|jf+e
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa, 13:30-14:30, p. B201


Uwagi:
Łukasz Byra
Stopień naukowy: mgr
Email: &$6aOlbeyC2L~04Ki*A]#[pc0T-&ZT_L'D-psAru*
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

W sprawie konsultacji zachęcam do kontaktu przez pocztę elektroniczną.


Uwagi:

Doktoranci

Aliaksei Bashko
Stopień naukowy: mgr
Email: &$6aOlbeyC2L~04Ki*At]]#[ecrU4XR|q.rUt'A-NzJeJ
Stanowisko: Doktorant
Igor Jakubiak
Stopień naukowy: mgr
Email: &$6aOlbeyC2L~04Ki*At]?x]#[mkrMEOLGeZ*7d9*Crj|jf+e
Stanowisko: Doktorant
Małgorzata Katarzyna Wrotek
Stopień naukowy: mgr
Email: &$6aOlbeyC2L~04Ki*At]]#[qx&QDRN|q.rUt'A-NzJeJ
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw