Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s]#[R}o8nc$zlF%fKx'RA$Cyv`
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 148
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Pracownicy


Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp]#[Qyt-nQU.D0Ev61p*QN=]
Telefon: 22 83 14 406 22 55 49 141, 142, 150
Stanowisko: Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyd. - poniedziałek, Pokój: B007. Godziny: 13:00-14:00.  19 marca 2018 dyżur rozpocznie się o 14.00.

W miesiącach lipiec i sierpień regularne dyżury nie odbywają się. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:

 Konspekt do zajęć z przedmiotu. Materiały dla studentów.


Agnieszka Kopańska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s]#[R}o*pc$rlF%fKx'RA$Cyv`
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy (poza 28/02; 28/03; 25/04; 30/05; 20/06) 13.45-14.45 in B006


Uwagi:

Uwaga w związku z remontem dyżur może być w innym pokoju niż B006informacja na portierni


Włodzimierz Włodarski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2]#[^zn-cb.|?e0o~1$Ad%.f4dy
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 406. Godziny: 14:15


Anna Białek-Jaworska
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#]#[Hph*nU$QM9x/4z9#@7Var, f3~L%o=6UN8$B]#[Iw`5g[vQM?Eq#
Telefon: +48 604 958 796
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

w semestrze letnim środa 11:30-12:30 pokój B108 lub B006  


Uwagi:

indywidualne konsultacje w sprawie pracy magisterskiej po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym wtorek 16:45-17:30 sala B110; seminarium licencjackie piątek 9:45-11:20 sala B110


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B']#[Wp-DpU0.l=&//o
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

poniedziałek, 18.15-19.15


Uwagi:

 

 

 

 


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2]#[Koa?qg.|3e0o~1$Ad%.f4dy
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Dominika Gadowska - dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2]#[Ku`-qg.|3e0o~1$Ad%.f4dy
Telefon: 22 55 49 150
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

piątek, godz. 11:30-12:30, pok. B006


Uwagi:

Aktualności podawane są na stronie www.wne.uw.edu.pl/dgadowska.


Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#]#[Qun?u[~QM9x/4z9#@7Var
Telefon: 225549151
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#]#[^uq*d_2QM9x/4z9#@7Var
Telefon: 22 831 47 25, 22 554 91 50
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek, godz. 18.30, s. 304.


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp]#[Hyn+kQU.D0Ev61p*QN=] f3~L%o=6UN8$B'0I[E]#[Hu`AmQv|lHti.r9&K/
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Uwagi:
Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp]#[Tyn9{dU.D0Ev61p*QN=]
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy, godz.15:00-15:45, pok. B006 (lub będzie tam informacja o miejscu dyżuru)

 


Uwagi:

Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.

W dniu 9 maja będę dostępny w trakcie dyżuru w sali B110.


Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2]#[K{h?qg.|3e0o~1$Ad%.f4dy
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 123, 124
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy. 


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2*!t]#[W{n-|U%vMB~jYzy#d7EykX'3pa
Telefon: 22 55 49 151
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 16:45 - 18:00.


Uwagi:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż mój dyżur z dnia 27. kwietnia 2018 r. został odwołany. Za utrudnienia przepraszam i zapraszam osoby zainteresowane spotkaniem do ustalenia terminu drogą e-mailową.

 


Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2]#[N~`5wc5rAe0o~1$Ad%.f4dy
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s]#[H$nG{S$rlF%fKx'RA$Cyv`
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 151, 163
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 301 godziny:


Uwagi:
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2*!]#[R%o2tjz.I6|A6qpRQ9VVji?ul
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Olga Suvorova
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2]#[V%tCqb*-3e0o~1$Ad%.f4dy
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek 18.30-19.30 pok.306

Swoje przyjście na dyżur proszę wcześniej potwierdzić drogą mailową.


Uwagi:
Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2]#[T%y+|e-vAe0o~1$Ad%.f4dy
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: mgr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2]#[Trv8tj&zAe0o~1$Ad%.f4dy
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 301. Godziny: 8:15-9:30. proszę o wcześniejszy kontakt mailowy ws. wizyty na dyżurze


Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2*!t]#[T%x5yU.#HItlYzy#d7EykX'3pa
Stanowisko: Współpracownik
Dyżury:
Uwagi:

Kontakt mailowy.


Doktoranci

Raman Asinski
Stopień naukowy: mgr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s]#[Yor2pc$zlF%fKx'RA$Cyv`
Stanowisko: Doktorant
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: mgr
Email: kdrachal(małpa)wne(kropka)uw(kropka)edu(kropka)pl
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:Majid Mazloum-Bilandi
Stopień naukowy: mgr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s]#[Toi2fR~}39wjYjx%E.VTua; f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s]#[Tph5c^yzlF%fKx'RA$Cyv`
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Jan Puzynkiewicz
Stopień naukowy: mgr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2*!ti]#[Q~tG{^$z7F|d9C'4ANCh4Yqz.eV
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Środa 15:00, pokój 302C


Uwagi:
Kamil Rusak
Stopień naukowy: mgr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp]#[R$t@c[U.D0Ev61p*QN=]
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Doktorant
Marek Żukowski
Stopień naukowy: mgr
Email: f3~L%o=6UN8$B'0I[EMp#s2]#[T.t4qg.|?e0o~1$Ad%.f4dy
Telefon: 606 736 529
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Pokój 306, środa w godzinach: 13.00-14.00


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/