Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Statystyki i Ekonometrii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- ekonometryczne modele gospodarki narodowej
- matematyka finansowa - modele ubezpieczeń
- modele konsumpcji
- ekonometryczne modele analizy budżetów rodzinnych
- modelowanie rynków finansowych

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Marian Wiśniewski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm6]#[0%n'IbP@WTq62t?{|=UyVp^}
Telefon: 22 831 32 01 w. 165
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Piątek. Pokój: 302. Godziny: 15:00-16:00.


Uwagi:

Pracownicy


Wojciech Maciejewski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm6a]#[$y^}Eg=D_VDY!sz4z&xzE]v%N
Telefon: 22 55 49 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 302. Godziny: 14:00-15:00.


Katarzyna Kopczewska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm6a]#[~&j*Cw=D_V8Y?}r4z&xzE]v%N
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 154
Stanowisko: Adiunkt Prodziekan ds. studenckich
Dyżury:

Dyżur dziekański w poniedziałki od godz. 16:00 w pok. K1 zgodnie z listą prowadzoną przez samorząd studentów WNE "RAZEM"

Lipiec i Sierpień ' 2017 - przerwa wakacyjna

We wrześniu'2017 dyżury w dniach: 4, 18, 25

W październiku'2017 dyżury w dniach: 2, 9, 16, 23 (o 17:15), 30

W listopadzie'2017 dyżury w dniach: 6, 13, 20

W grudniu'2017 dyżury w dniach: 4, 11, 18

 

 

 


Uwagi:
Wojciech Otto
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o]#[0-o.O9P7QsP6Ptq{3|\
Telefon: 22 8314725, 5549144, 5549174
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

poniedziałki, 18.30-20.00


Uwagi:

dyżur dnia 13 listopada nie odbedzie się - w zamian będę w środę 15 listopada w godz. 16.45-18.15

 


Paweł Strawiński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm6a]#[&1o+AtB7_VDY?}r4z&xzE]v%N
Telefon: 22 554 91 72
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/pstrawinski/


Stanisław Cichocki
Stopień naukowy: dr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm]#[+{dwHl84U%R-&A'}3qT0iXZ
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.

 
 
 
 
 

Uwagi:

 

 
 
 
 
 

Aneta Dzik-Walczak
Stopień naukowy: dr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o]#[t|u}K9P7QsP6Ptq{3|\
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Anna Janicka
Stopień naukowy: dr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`g]#[t'\'I`D*'bI~P**4jpeGQT
Telefon: 22 554 91 21
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek / Monday
Pokój / Room: 2 (or somewhere near)
godzina / hour : 9:15


 

 


Uwagi:
Małgorzata Kalbarczyk
Stopień naukowy: dr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm6a]#[$&\$B^K+fdFY?}r4z&xzE]v%N
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 302. Godziny: 9:00-9:45.


Katarzyna Lada
Stopień naukowy: dr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o]#[~*\xA9P7QsP6Ptq{3|\, 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`]#[~0j-I^DccY@K9+?ki%x#M
Telefon: 22 55 49 170
Stanowisko: Adiunkt
Jerzy Mycielski
Stopień naukowy: dr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm]#[$7^}EiL4U%R-&A'}3qT0iXZ
Telefon: 22 55 49 152
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek, pokój: 302, godziny: 13:15-14.15.


Uwagi:
Natalia Nehrebecka
Stopień naukowy: dr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm6a]#[%+`|Rb7.OV8Y?}r4z&xzE]v%N
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302/303. Po uzgodnieniu drogą mailową.


Maria Ogonek
Stopień naukowy: dr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`]#[$-b&NbDccY@K9+?ki%x#M
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 152, 172, 173
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/mogonek/


Łukasz Postek
Stopień naukowy: dr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`]#[!.j-TbDccY@K9+?ki%x#M
Stanowisko: Adiunkt
Rafał Woźniak
Stopień naukowy: dr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`g]#[#5j4Nf64'bI~P**4jpeGQT
Stanowisko: Współpracownik
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Angana Banerji
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`g]#[tz\'EoC2'bI~P**4jpeGQT
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Kolasa
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm]#[t3mvAkB.O%R-&A'}3qT0iXZ
Stanowisko: Doktorantka
Fryderyk Mirota
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`]#[y#d+Oq6ccY@K9+?ki%x#M
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Po uzgodnieniu drogą mailową.


Uwagi:
Maciej Nasiński
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm]#[$+\-IkL4U%R-&A'}3qT0iXZ
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Rabińska
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm]#[t0\vIkL4M%R-&A'}3qT0iXZ
Stanowisko: Doktorantka
Rafał Walasek
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`g]#[#5\$Ap=4'bI~P**4jpeGQT
Stanowisko: Doktorant
Kateryna Zabarina
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Az9_|XLkjZBG42#*1o=`gm]#[~8\vAoB7M%R-&A'}3qT0iXZ
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

(od 10 października): Środa, s.B006, g.10:00-11:00, po wcześniejszym kontakcie mailowym

(from October, 10):  Wednesday, r.B006, 10:00-11:00 (by appointment via email)

 


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/