Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Statystyki i Ekonometrii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- ekonometryczne modele gospodarki narodowej
- matematyka finansowa - modele ubezpieczeń
- modele konsumpcji
- ekonometryczne modele analizy budżetów rodzinnych
- modelowanie rynków finansowych

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Marian Wiśniewski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NECi]#[ETuu'nfx~inzdF??nn&DDN0V
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Piątek. Pokój: 302. Godziny: 15:00-16:00.


Uwagi:

Pracownicy


Wojciech Maciejewski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NECiR]#[7Lep~sT|+kACWEzRl]PE/7LZ?
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 302. Godziny: 14:00-15:00.


Katarzyna Kopczewska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NECiR]#[5Vqw|&T|+k5CmOrRl]PE/7LZ?
Stanowisko: Adiunkt Prodziekan ds. studenckich
Dyżury:

Dyżur dziekański w poniedziałki od godz. 16:00 w pok. K1 zgodnie z listą prowadzoną przez samorząd studentów WNE "RAZEM"

w styczniu'2018 dyżury w dniach: 8, 15, 22, 29

w lutym'2018 dyżury w dniach: 5,19,26

w marcu'2018 dyżury w dniach: 5, 12,19,26

w kwietniu'2018 dyżury w dniach: 9, 16, 23, 

w maju'2018 dyżury w dniach: 7, 14, 21, 30 (środa, 16:00)

w czerwcu'2018 dyżury w dniach: 13 (środa, 16:00), 18, 25, 

lipiec i sierpień ' 2018 - przerwa wakacyjna

we wrześniu'2018 dyżury w dniach: 3, 10,17,24

 


Uwagi:
Wojciech Otto
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG]#[EZv{.Ifsx.Mz~Fq?!V0
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

środy, 16.45 - 18.15


Uwagi:

Uwaga: zmiana terminu dyżurów: obecnie środa, 16.45 - 18. 15

 


Paweł Strawiński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NECiR]#[=^vyz$Xs+kACmOrRl]PE/7LZ?
Telefon: 22 554 91 72
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/pstrawinski/


Stanisław Cichocki
Stopień naukowy: dr
Email: scichocki[at]wne.uw.edu.pl
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.

 
 
 
 
 

Uwagi:

 

 
 
 
 
 

Ewa Cukrowska-Torzewska
Stopień naukowy: dr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NECi]#[/Nwr1xfx~anzdF??nn&DDN0V, Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_N]#[/se|*{^|+k5C]Nn/cn%O8
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Na stronie: http://coin.wne.uw.edu.pl/ecukrowska/


Uwagi:
Aneta Dzik-Walczak
Stopień naukowy: dr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG]#[#O|p*Ifsx.Mz~Fq?!V0
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Janusz Gajda
Stopień naukowy: dr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_]#[4Rcq}j#|%e`xmir*ln4L
Stanowisko: Adiunkt
Anna Janicka
Stopień naukowy: dr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NE]#[#Ucu'lZfSwFh~V*R\J9h?.
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W semestrze letnim/Summer semester 2017/2018:
Środa/ Wednesday
Pokój / Room: B006
godzina / hour : 11:00


Inne terminy po uzgodnieniu mailowym. Other possibilities: please e-mail me.


Uwagi:
Małgorzata Kalbarczyk
Stopień naukowy: dr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NECiR]#[7Vcs{jah3yCCmOrRl]PE/7LZ?
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 302. Godziny: 9:00-9:45.


Katarzyna Lada
Stopień naukowy: dr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG]#[5WckzIfsx.Mz~Fq?!V0, Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_N]#[5]qz'jZE0n91kX?#[[PP7
Stanowisko: Adiunkt
Jerzy Mycielski
Stopień naukowy: dr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NEC]#[7dep~ubp|@Oq[i'A!K'UW2+
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek, pokój: 304, godziny: 13:15-14.15.


Uwagi:
Natalia Nehrebecka
Stopień naukowy: dr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NECiR]#[8Ygo1nQjvk5CmOrRl]PE/7LZ?
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302/303. Po uzgodnieniu drogą mailową.


Maria Ogonek
Stopień naukowy: dr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_N]#[7Ziv-nZE0n91kX?#[[PP7
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/mogonek/


Łukasz Postek
Stopień naukowy: dr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_N]#[6[qz3nZE0n91kX?#[[PP7
Stanowisko: Adiunkt
Rafał Woźniak
Stopień naukowy: dr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NE]#[@bq%-rPpSwFh~V*R\J9h?.
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Angana Banerji
Stopień naukowy: mgr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NE]#[#Mcu~{YnSwFh~V*R\J9h?.
Stanowisko: Doktorant
Fryderyk Mirota
Stopień naukowy: mgr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_N]#[0Xky.}PE0n91kX?#[[PP7
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Po uzgodnieniu drogą mailową.


Uwagi:
Maciej Nasiński
Stopień naukowy: mgr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NEC]#[7Ycz'wbp|@Oq[i'A!K'UW2+
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Rabińska
Stopień naukowy: mgr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NEC]#[#]ci'wbpt@Oq[i'A!K'UW2+
Stanowisko: Doktorantka
Rafał Walasek
Stopień naukowy: mgr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NE]#[@bcsz|TpSwFh~V*R\J9h?.
Stanowisko: Doktorant
Kateryna Zabarina
Stopień naukowy: mgr
Email: Mj%+B.n*8!W'u`2IveG_NEC]#[5eciz{Xst@Oq[i'A!K'UW2+
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

po wcześniejszym kontakcie mailowym / by appointment via email

 


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw