Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Zakładu Demografii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- zmiana społeczna i rozwój ekonomiczny a procesy demograficzne
- modele przejścia demograficznego
- umieralność i demografia zdrowia
- mobilność zarobkowa
- imigracja do Polski

Zakład realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Agata Górny
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ~c0E`dvZ]n*QjR}ehu&F]#[`Kz4O^3RLT3Gb[cJ^~t/
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Po uprzednim umówieniu się.


Uwagi:

OBM (CEEERC WNE UW, ul. Banacha 2B, 02-097 Warszawa)


Pracownicy


Oded Stark
Stopień naukowy: prof. dr dr h.c.
Email: ~c0E`dvZ]n*QjR}ehu]#[nW!}SP3PLX20ZAlnM[
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury: po kontakcie mailowym
Uwagi:

Lista publikacji: http://ostark.uni-klu.ac.at


Paweł Kaczmarczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ~c0E`dvZ]n*QjR}ehu&FP%B]#[olv}D_d8PR!KVis]q[h8Yr#
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środa. Pokój: OBM (CEEERC WNE UW). Godziny: 12:00-14:00.


Anna Nicińska
Stopień naukowy: dr
Email: ~c0E`dvZ]n*QjR}ehu&FP%B]#[`Rt!JSjF?#|@P[s]q[h8Yr#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Urlop


Uwagi:
Łukasz Byra
Stopień naukowy: mgr
Email: ~c0E`dvZ]n*QjR}ehu&]#[kF*4B{nICwzIs4b[qfp
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

W sprawie konsultacji zachęcam do kontaktu przez pocztę elektroniczną.


Uwagi:

Doktoranci

Aliaksei Bashko
Stopień naukowy: mgr
Email: ~c0E`dvZ]n*QjR}ehu&FP]#[`Fl5IPfqU]jZ`J+KMk239
Stanowisko: Doktorant
Igor Jakubiak
Stopień naukowy: mgr
Email: ~c0E`dvZ]n*QjR}ehu&FP%B]#[hNl-VG`8I#|@P[s]q[h8Yr#
Stanowisko: Doktorant
Małgorzata Katarzyna Wrotek
Stopień naukowy: mgr
Email: ~c0E`dvZ]n*QjR}ehu&FP]#[l[}1UJbqU]jZ`J+KMk239
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw