Działalność naukowo-badawcza 

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.

Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: R|\_SJ0lrGI]]#[@`sUKSpQhP6J
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W]#[GwVL9*#&j2#f4!v?61EoD
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~]#[0hPM15Kda&RS66S=KH&k
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%]#[1^OT3ElX/?4CK}eb7z.-Hn
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Piątki, godz. 11.30-12.30, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~]#[=fRI@'Kda&RS66S=KH&k
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*]#[@hOAK*#f^^AL~6cQ^{wt`rq
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx]#[@dFEF.tPm2Ct6vSbK3Ed8w3Ke
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx]#[GhLP3Epdf//t6vSbK3Ed8w3Ke
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas sesji letniej.

Z powodu wyjazdów na konferencje/Erasmus nie ma jednego stałego dnia dyżurów.

Z powodu remontu proszę pytać portiera gdzie jestem.

10 czerwca godzina 13.00 ( można mnie złapać po zajęciach WNE)

11 czerwca godzina 15.00 - 18.00 (lub do ostatniej osoby) (egzamin ustny [OGUN] )

14 czerwca godzina 15.00 - 18.00 (lub do ostatniej osoby) (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

21 czerwca godzina 16.00 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

22 czerwca godzina 14.30 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

29 czerwca godzina 14.30 -  do ostatniej osoby (egzamin ustny [OGUN] + dyżur)

6 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

12 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

19 lipca godzina 16.00 - do ostatniej osoby

Od września dyżury we czwartki o godzinie 16.00

Jestem też dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~]#[0hRK@'Kda&RS66S=KH&k
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Z]#[ChRSN?pYT/`U-mvOMHxcM0uG
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx#o]#[@^@I519`b$5J~!aE?V.v`giP%v\
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx]#[@tFL14zdf//t6vSbK3Ed8w3Ke
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx]#[9tFT11pdf//t6vSbK3Ed8w3Ke
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*]#[Fs=L1=tb^^AL~6cQ^{wt`rq
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx#]#[7^JIF2sNaA%LY!\?^10-9fzcir
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx#]#[M_LH4'y\j-&XY!\?^10-9fzcir
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx]#[@_OZCEzd\%Dt6vSbK3Ed8w3Ke
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Z]#[J_RDN0y`^-`U-mvOMHxcM0uG
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx]#[C`TI12zdf//t6vSbK3Ed8w3Ke
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx#]#[1dLL5&t\j71?Y!\?^10-9fzcir
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*]#[Eh=C8@}XT^AL~6cQ^{wt`rq
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx]#[1hLP3E*[f//t6vSbK3Ed8w3Ke
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~]#[@iLP5EKda&RS66S=KH&k
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx#]#[7j=NI*sNeA%LY!\?^10-9fzcir
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx]#[8lHHF0xRa/5t6vSbK3Ed8w3Ke
Stanowisko: Doktorantka
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*]#[9o=C8@mV^^AL~6cQ^{wt`rq
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx]#[9pLKC3zdf//t6vSbK3Ed8w3Ke
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx#o]#[ApQAFE*Xb?9IzHeH7H.v`giP%v\
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx#o.n&]#[@^OT1=*Yj&9R1'OEl3%d`w|c^je7_p
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~]#[MpWKC7Kda&RS66S=KH&k
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W]#[4tBLH+}&j2#f4!v?61EoD
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*Zx]#[0tFSB0pdf/%t6vSbK3Ed8w3Ke
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*]#[=w=GC9~XT^AL~6cQ^{wt`rq
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: R|\_SJ0lrGI]B-mYU?8~W%*]#[4w=WC1~XT^AL~6cQ^{wt`rq
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw