Działalność naukowo-badawcza 

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.

Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: Lc]6\nO%tW=5]#[6Gt+Tw1fj`#|
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+]#[A^W}FRJBlFzBa}MeL3+Is
Telefon: 831 47 25
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X]#[*OQ~=]fyc9G#c4$d]JnE
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d]#[#EP#@i-m1O&ut{8.M|sawQ
Telefon: 22 554 91 49
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środy, godz. 18.30-19.30, sala 2.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X]#[4MSzIPfyc9G#c4$d]JnE
Telefon: 22 831 32 01 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4]#[6OPrTRJ{`n2~Q46wp}bN5U{
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.]#[6KGvOV5eoF4Pct$.]5+=kZALu
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.]#[AOM%@i1yhC~Pct$.]5+=kZALu
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas sesji zimowej: wtorki o godzinie 16.45
Jestem dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X]#[*OS|IPfyc9G#c4$d]JnE
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[]#[9OS*Wc1nVCU-ZkMu_Jc9|m!H
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek, godziny: 13.15-14:45.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.e1]#[6EAzBYXud6*|Q}4kQXsP5JsQ7Vx
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.]#[6[G}=\?yhC~Pct$.]5+=kZALu
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4]#[@Z?}=b5w`n2~Q46wp}bN5U{
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.e]#[1EKzOZ4ccQv~'}/ep3ualI*dyR
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.e]#[GFMyAP=qlAx0'}/ep3ualI*dyR
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.]#[6FP1Li?y^75Pct$.]5+=kZALu
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[]#[DFSuWX=u`AU-ZkMu_Jc9|m!H
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.]#[9GUz=Z?yhC~Pct$.]5+=kZALu
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.e]#[#KM}BQ5qlK$q'}/ep3ualI*dyR
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4]#[?O?tEdBmVn2~Q46wp}bN5U{
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.]#[#OM%@iIphC~Pct$.]5+=kZALu
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X]#[6PM%Bifyc9G#c4$d]JnE
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.e]#[1Q?!RR4cgQv~'}/ep3ualI*dyR
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.]#[2SIyOX9gcC*Pct$.]5+=kZALu
Stanowisko: Doktorantka
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4]#[3V?tEd.k`n2~Q46wp}bN5U{
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.]#[3WM|L[?yhC~Pct$.]5+=kZALu
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.e1]#[7WRrOiImdO.{MF8nMJsP5JsQ7Vx
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.e1-0P]#[6EP#=bInl9.*^$|k~5l=5Z+dnJ%6{9
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X]#[GWX|L_fyc9G#c4$d]JnE
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+]#[.[C}QTBBlFzBa}MeL3+Is
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4[.]#[*[G*KX1yhCvPct$.]5+=kZALu
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4]#[4^?xLaCmVn2~Q46wp}bN5U{
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: Lc]6\nO%tW=5k#D!gA}X+d4]#[.^?.LYCmVn2~Q46wp}bN5U{
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/