Mobilność Plus

stycznia 9, 2017

Program kierowany jest do młodych naukowców, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są: zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania lub są uczestnikami studiów doktoranckich.

Srodki są przeznaczone na finansowanie pobytów w zagranicznych uznanych ośrodkach naukowych.

Termin składania wniosków: 15 marca 2017

Więcej informacji stronie MNiSW.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/