Organizacje studenckie

samorząd studentów.jpg
Samorząd Studentów
WNE UW

SAIS_logo.jpg

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WNE UW

Więcej o Samorządzie Studentów WNE UW

Regulamin Zarządu Samorządu Studentów UW oraz inne akty prawne i dokumenty

Kontakt:
tel. 22 554 91 47, pokój 15
samorzad[at]wne.uw.edu.pl

http://samorzad.wne.uw.edu.pl/

Skład

Zarząd Samorządu Studentów:

Przewodniczący
Jakub Malec
e-mail: harry.james.potter[at]gmail.com

Wiceprzewodniczący
Dawid Siwicki
e-mail: dawid.siwicki94[at]gmail.com

Wiceprzewodnicząca ds. finansowych
Monika Pomianek
e-mail: m.pomianek[at]student.uw.edu.pl

Opiekun ds. studenckich
Wojciech Brosig
e-mail: wojciech.brosig[at]student.uw.edu.pl

Koordynator ds. bieżących
Artur Gromulski
e-mail: byarcik[at]gmail.com

Opiekunowie poszczególnych lat:

II rok

 • Karol Wójcik
  e-mail: karol.wojcik[at]student.uw.edu.pl

III rok

 • Dawid Siwicki
  e-mail: dawid.siwicki94[at]gmail.com

Studia magisterskie

 • Łukasz Filipiuk
  e-mail: luke.filipiuk[at]gmail.com
 • Marta Celińska
  e-mail: macelinska[at]gmail.com
 • Krzysztof Stelmach
  e-mail: krzy.stelmach[at]gmail.com

MSEMen

 • Olaf Laszewicz
  e-mail: olaf.laszewicz[at]gmail.com

MSEMat

 • Michał Kozyra
  e-mail: kozyra.michal[at]gmail.com

FIM

 • Monika Pomianek
  e-mail: m.pomianek[at]student.uw.edu.pl

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych UW:

 • Jakub Malec
 • Artur Gromulski
 • Łukasz Jabłoński
 • Beata Krawczyk
 • Monika Pomianek
 • Dawid Siwicki
 • Karol Wójcik
 • Przemysław Zaskórski

Parlament Studentów UW:

 • Jakub Malec

Pozostali członkowie:

 • Jakub Alama
 • Magdalena Balińska
 • Aleksandra Biłas
 • Dominika Celińska
 • Kaja Cieślukowska
 • Łukasz Filipiuk
 • Filip Górski
 • Dominika Janikowska
 • Dawid Kosajda
 • Beata Krawczyk
 • Paulina Krzeczkowska
 • Kaja Monkiewicz
 • Michał Nowak
 • Jakub Patecki
 • Maciej Pawłowski
 • Tymoteusz Skalski
 • Tadeusz Sochacki
 • Paula Szabowska
 • Michał Szymański
 • Adam Wadhwa
 • Karolina Zalewska

 

Cele


Samorząd Studentów WNE UW stanowią studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych.
*******************************************************************************************************
Obiegowo określenia „Samorząd” używa się dla określenia przedstawicieli Samorządu Studentów, zasiadających w Zarządzie, Radzie Wydziału i Parlamencie Studentów UW.
 • Do podstawowych zadań Zarządu Samorządu Studentów należy reprezentowanie interesów studentów WNE przed władzami uczelni. Samorząd prowadzi czynny udział w pracach komisji regulaminowych i dydaktycznych. Czuwa nad prawidłowym rozdzielaniem stypendiów oraz przyznawaniem wyjazdów studentów na studia zagraniczne (Socrates).
 • Samorząd bierze aktywny udział w pracach Rady Wydziału, gdzie dyskutowane są sprawy dotyczące przyszłości studiów oraz dokonywane są wybory władz WNE. Osoby wybrane do Parlamentu Studentów UW reprezentują nasz wydział na forum społeczności studenckiej całego Uniwersytetu.
 • Samorząd pomaga studentom w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z organizacją studiów. Zapewnia pomoc opiekunów pierwszych lat studiów, którzy bezpośrednio zajmują się sprawami dotyczącymi odpowiednich roczników (np. interweniowanie ws. zmian planu zajęć, listy na egzaminy zerowe, podania o terminy egzaminów).
 • Samorząd jest animatorem życia kulturalnego wydziału. Organizując wyjazdy integracyjne oraz imprezy kulturalne takie, jak: Otrzęsiny, Andrzejki, Bal Sylwestrowy, jednoczy społeczność studencką.
 • Samorząd Studentów jest organizacją typu non-profit, żaden z jego członków nie czerpie z działalności korzyści majątkowych.

Koła naukowe

 

Magazyn studencki "To zależy"

"To zależy" jest to magazynem założonym przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UniwersytetuWarszawskiego, wydawanym przez Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW od marca 2012 roku.

Poruszane są w nim tematy związanie z finansami, szeroko rozumianą gospodarką, prawem czy technologiami. Jest on dla studentów alternatywą dla obecnych na rynku profesjonalnych mediów ekonomicznych.

Z magazynem zapoznać się można poprzez portal ISSUU.
Zapraszamy także na stronę tozalezy.pl.


Organizacje studenckie z siedzibą na WNE

AIESEC_logo.jpg

AIESEC

AIP_logo.jpg

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/