Centre for Economic Analyses of Public Sector (CEAPS) założony został w 2009 roku przy Katedrze Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem działania Ośrodka jest opracowywanie wysokiej jakości niezależnych analiz ekonomicznych sektora publicznego. Prace prowadzone w ramach CEAPS obejmują zarówno badania naukowe, jak i ekspertyzy zlecane przez instytucje zewnętrzne. Posiadane kontakty z wiodącymi instytutami krajowymi i zagranicznymi podejmującymi problematykę sektora publicznego owocują bogatą współpracą badawczą oraz dostępem do najnowszych wyników badań prowadzonych na całym świecie. Dzięki temu Ośrodek bierze aktywny udział w debatach dotyczących problemów sektora publicznego w Polsce i na forum międzynarodowym. Poza zaangażowaniem w prace badawcze, pracownicy CEAPS prowadzą również zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Telefon: 22 55 49 140, 175, 146
Fax: 22 831 28 46
E-mail: *qIMjhP1u&^iSb~|]#[hW%=^!Hz[2Ta\Hcr.pl 
www: Strona CEAPS

Pracownicy


Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: *qIMjhP1u&^iSb~|dNe$\vyQ]#[oX%6VXH!amuaBH-r\WKeR!j=
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: *qIMjhP1u&^iSb~|dNe$\vy]#[p_#BPUDwWDVX5kttm0Jvegf
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: *qIMjhP1u&^iSb~|dNe$\vyQ]#[gY58Nc.~oouaBH-r\WKeR!j=
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa. Pokój: proszę spytać na portierni. 
Godziny: 11:30-12:30.

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/