Certyfikat jakości 
kształcenia dla WNE

EBCL
WNE Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L 

Kontakt

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)
e-mail: O9La\4WIG0-=fq6w]${Vkzb`']#[4u7P=AD/8'q&Jl+c9yhmckkQo

Zgłoszenia oraz zapytania prosimy kierować do:
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
Dziekanat Studiów, pok. K4 
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa 
tel. 22 55 49 143 tel./fax 22 83 12 329
Elżbieta Wilewicz (sekretarz)
e-mail: O9La\4WIG0-=fq6w]${Vkz]#[1%*VR'A%^'vzog.$Ceq_\g

W sprawach związanych z zajęciami z zakresu rachunkowości:
dr Anna Białek-Jaworska (Wydział Nauk Ekonomicznych UW)
e-mail: O9La\4WIG0-=fq6w]${Vk]#[-v2CItC`?ymG\iC]Bv*GX

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/