Certyfikat jakości 
kształcenia dla WNE

EBCL
WNE Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L 

Lista wszystkich studiów podyplomowych

Terminy rekrutacji

Nazwa studów Termin składania dokumentów
Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych 28 października 2016
Budżet zadaniowy i efektywność administracji publicznej 30 września 2016
Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA 22 października 2016
Metody statystyczne w biznesie 2 października 2016
Zarządzanie Bankiem Komercyjnym. Pieniądz i Bankowość 30 września 2016
Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja 30 września 2016
Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej (Międzywydziałowe Studia Podyplomowe) 30 października 2016

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/