Rekrutacja na studia II stopnia

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
~mOF.{I*7%L9E&RMqf'5h`o@]#[qS75~p%h|cc10i[Cioht^i`&

Rekrutacja w skrócie

1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Załącz do konta w systemie wymagane dokumenty
3. Opłać rekrutację (80 PLN za specjalność)

Studia II stopnia

Oferowane kierunki i specjalności:

Ekonomia

Ekonomia międzynarodowa

Tryb stacjonarny (dzienny). Możliwość ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00.

Ekonomia przedsiębiorstwa

Tryb stacjonarny (dzienny). Możliwość ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00.

International Economics

Tryb stacjonarny (dzienny).
Studia w języku angielskim (płatne). 
1. program w Europie Wschodniej według Eduniversal

Ekonomia przedsiębiorczości

Tryb zaoczny (weekendowy). Studia płatne.

Finanse, inwestycje i rachunkowość

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość

Tryb stacjonarny (dzienny). Możliwość ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00.

Finanse Publiczne i Podatki

Tryb stacjonarny (dzienny). Możliwość ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00.

Quantitative Finance

Tryb stacjonarny (dzienny).
Studia w języku angielskim (płatne). 
19. program na świecie według Eduniversal

Informatyka i ekonometria

Informatyka i Ekonometria

Tryb stacjonarny (dzienny). Możliwość ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00.

Data Science

Tryb stacjonarny (dzienny). Studia w języku angielskim - płatne. NOWOŚĆ!

Kariera po studiach

Uczestnik studiów drugiego stopnia posiądzie wiedzę umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości, jest czynnikiem zasadniczym.
  • praca w sektorze finansowym - bankowym i ubezpieczeniowym, w którym podstawowe wykształcenie w materii finansów jest niezbędne.
  • praca w administracji centralnej - krajowej lub wspólnotowej, obecnie w większości spraw przez nią zawiadywanych dominują kwestie rozliczeń (np. funduszy unijnych, centralnych, samorządowych). 

Według danych MNiSW na dzień 30.09.2015 średnie miesięczne wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia kierunku Informatyka i ekonometria to 7322,00 PLN miesięcznie.

Kto jest absolwentem WNE?

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/