Terminy rekrutacji na studia I stopnia (2018)

Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie prowadzone w języku ANGIELSKIM

Studia w języku angielskim

 

I tura

II tura*

 

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych, opłata, wybór kierunku)

Wypełnienie informacji o wyniku matury przez kandydatów z maturą zagraniczną i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

5 czerwca - 4 lipca

sierpień/wrzesień

Termin wypełnienia informacji o wyniku matury IB/EB

 

 

Ogłoszenie wyników

13 lipca

wrzesień

Przyjmowanie dokumentów

16-18 lipca

wrzesień

Przyjmowanie dokumentów po przesunięciu progów

19 lipca

x

Wpłata I raty czesnego

30 września  

Potwierdzenie uzyskania wizy studenckiej

Do połowy września dla kandydatów z obowiązkiem wizowym

UWAGA: Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie złożą dokumentów w podanych terminach, nie będą mogli złożyć ich po przesunięciu progu. Niezgłoszenie się zakwalifikowanego kandydata będzie wiązało się z nieprzyjęciem na studia. Kandydaci przebywający na stałe za granicą a starający się o miejsce na studiach w języku angielskim mogą złożyć podanie o wydłużenie terminu - prosimy o kontakt: ec3y0wzs.xFQo]u*Xr92tE$N]#[XIyl$l\WsZ]I^C~zP{yqjNq7

* Otwarcie kolejnych tur rekrutacji na studia nastąpi w przypadku wolnych miejsc w ramach limitu miejsc.


Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie - tryb PRZENIESIENIA lub/i studia RÓWNOLEGŁE

 

Studia równoległe Tryb przeniesienia

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych)

8 sierpnia – 5 września

Wybór kierunku – studia równoległe (nie dotyczy trybu przeniesienia

Złożenie wymaganych do kwalifikacji dokumentów

Ogłoszenie wyników

14 września, g. 18:00

Przyjmowanie dokumentów

17 września

Uwaga kandydatów starających się o studia równoległe na wydziałach WNEWPiA obowiązują terminy zawarte w porozumieniu


Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie prowadzone w języku POLSKIM

 

Studia w języku polskim

 

I tura

II tura*

III tura*

 

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Niestacjonarnie (wieczorowe)

Niestacjonarnie (wieczorowe)

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych, opłata, wybór kierunku)

Wypełnienie informacji o wyniku matury przez kandydatów z maturą zagraniczną i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

5 czerwca - 4 lipca

sierpień/wrzesień

wrzesień

Termin wypełnienia informacji o wyniku matury IB/EB

 

 

 

Ogłoszenie wyników

13 lipca

wrzesień

wrzesień

Przyjmowanie dokumentów

16-18 lipca

wrzesień

wrzesień

Przyjmowanie dokumentów po przesunięciu progów

19-20 lipca

x

x

Wpłata I raty czesnego

30 września  (obowiązuje studentów studiów niestacjonarnych-wieczorowych oraz cudzoziemców studiujących na innych warunkach niż obywatele RP)

Potwierdzenie uzyskania wizy studenckiej

Do połowy września dla kandydatów z obowiązkiem wizowym

 

 

UWAGA: 

Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie złożą dokumentów w podanych terminach, nie będą mogli złożyć ich po przesunięciu progu. Niezgłoszenie się zakwalifikowanego kandydata z dokumentami będzie wiązało się z nieprzyjęciem na studia.

Kandydaci przyjęci w III turze będą rejestrowani na zajęcia przez dziekanat studiów. 

* Otwarcie kolejnych tur rekrutacji na studia nastąpi w przypadku wolnych miejsc w ramach limitu.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/