Przeniesienia na preferowane kierunki i specjalności

19 października 2017

Szanowni studenci II roku studiów licencjackich,

rozumiejąc rozminięcie się preferencji kierunków i specjalności z przydziałem do grup, Komisja Dydaktyczna podjęła decyzję o ustaleniu gwarancji nt. przeniesień po semestrze zimowym 2017/2018. WNE daje gwarancję przeniesienia na wybrany kierunek / specjalność po semestrze na poniższych warunkach:

a) średnia z pięciu obligatoryjnych dla wszystkich kierunków/specjalności przedmiotów z semestru zimowego II roku (j.angielski profil ekonomiczny, Mikroekonomia III, Makroekonomia II, Rachunek Prawdopodobieństwa, Finanse I) wynosząca 4.0 lub więcej;

b1) do przeniesienia na IIE - końcowa ocena z Rachunku Prawdopodobieństwa min. 4,5;

b2) do przeniesienia na FIR - końcowa ocena z Finansów I min. 4,5;

b3) do przeniesienia na EP - końcowa ocena z Mikroekonomii III min. 4,5.

Rozważane będą oceny uzyskane w sesji podstawowej. W przypadku braku oceny - do celów rankingowych zostanie policzona ocena 2. Osoby, które będą miały przywrócone terminy sesji podstawowej będą rozpatrywane po sesji poprawkowej. Studenci, którzy chcą się przenieść na wybrany kierunek/specjalność składają podanie w dziekanacie niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich ww. ocen (formularz będzie dostępny w dziekanacie studiów).

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw