Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZ]#[1B-`|T+!6'!T{m&6}FK%@G
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Pracownicy


Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUx]#[0=2U|B[3hpCdj$ql3jFe
Stanowisko: Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyd. - poniedziałek, Pokój: B007. Godziny: 13:00-14:00. 11 czerwca 2018 mój dyżur nie odbędzie się. Najbliższy dyżur 18 czerwca 2018 r.

W miesiącach lipiec i sierpień regularne dyżury nie odbywają się. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:

 Konspekt do zajęć z przedmiotu. Materiały dla studentów.


Agnieszka Kopańska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZ]#[1B-R~T+w6'!T{m&6}FK%@G
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Plan dyżurów na rok akademicki 2018/2019 będzie podany w połowie września. W lipcu jest mozliwość e-mailowego ustalenia terminy konsultacji. 


Uwagi:

Uwaga w związku z remontem dyżur może być w innym pokoju niż B006informacja na portierni


Włodzimierz Włodarski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZd]#[A?+UqS4%cK.]X$%!JG6nXKQ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 406. Godziny: 14:15


Anna Białek-Jaworska
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxO]#[%1$R|F+Vqyvwho=m|W^i8, IR@p5`D?y06nr]#['8x]uL|Vq{C__
Telefon: +48 604 958 796
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

w semestrze letnim wtorek 16:45-17:45 pokój B109  


Uwagi:

indywidualne konsultacje w sprawie pracy magisterskiej po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym wtorek 17:00-18:20 sala B109; seminarium licencjackie piątek 9:45-11:20 sala B110


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw]#[61Ih~F636z%wcd
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

poniedziałek, 18.15-19.15


Uwagi:

Mój najbliższy dyżur odbędzie się 16 lipca o godz. 18.15. Kolejne - we wrześniu (terminy zostaną podane do 31.08).

 

 

 


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZd]#[*0yc!X4%[K.]X$%!JG6nXKQ
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Dominika Gadowska - dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZd]#[*6xU!X4%[K.]X$%!JG6nXKQ
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

piątek, godz. 11:30-12:30, pok. B113


Uwagi:

Aktualności podawane są na stronie www.wne.uw.edu.pl/dgadowska.


Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxO]#[06+c&L*Vqyvwho=m|W^i8
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxO]#[A6/RrP8Vqyvwho=m|W^i8
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek, godz. 18.30, s. 304.


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUx]#[%=+TyB[3hpCdj$ql3jFe IR@p5`D?y06nrw1-Aa]#[%6xe{B|%6*rWbg=k-O
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Uwagi:
Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUx]#[3=+a/U[3hpCdj$ql3jFe
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W czasie wakacji dyżury odbywają się wg ogłoszenia, pok. B201

 


Uwagi:


Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZd]#[*@$c!X4%[K.]X$%!JG6nXKQ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy. 


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZdFP|]#[6@+U0F-{q~|X/ozmJWM%1?ZOAi
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: B303. Godziny: 16:45 - 18:00.


Uwagi:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż mój dyżur z dnia 27. kwietnia 2018 r. został odwołany. Za utrudnienia przepraszam i zapraszam osoby zainteresowane spotkaniem do ustalenia terminu drogą e-mailową.

 


Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZd]#[-Cx]#T?weK.]X$%!JG6nXKQ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

piątek, 16.00-17.30, pokój B006


Uwagi:
Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZ]#[%E+k/D+w6'!T{m&6}FK%@G
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 301 godziny:


Uwagi:
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZdFP]#[1F-Z'[$3mvz#jfq63Y^^0Pm39
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Olga Suvorova
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZd]#[5F2g!S02[K.]X$%!JG6nXKQ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek 18.30-19.30 pok.306

Swoje przyjście na dyżur proszę wcześniej potwierdzić drogą mailową.


Uwagi:
Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZd]#[3F7T0V3{eK.]X$%!JG6nXKQ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: mgr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZd]#[334`'[/!eK.]X$%!JG6nXKQ
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 301. Godziny: 8:15-9:30. proszę o wcześniejszy kontakt mailowy ws. wizyty na dyżurze


Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZdFP|]#[3F6]-F40l#rZ/ozmJWM%1?ZOAi
Stanowisko: Współpracownik
Dyżury:
Uwagi:

Kontakt mailowy.


Doktoranci

Raman Asinski
Stopień naukowy: mgr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZ]#[800Z~T+!6'!T{m&6}FK%@G
Stanowisko: Doktorant
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: mgr
Email: kdrachal(małpa)wne(kropka)uw(kropka)edu(kropka)pl
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:Majid Mazloum-Bilandi
Stopień naukowy: mgr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZ]#[30%ZtC*'[yuX/_yi%N^\?H; IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZ]#[31$]qO!!6'!T{m&6}FK%@G
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Jan Puzynkiewicz
Stopień naukowy: mgr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZdFP|v]#[0C2k/O+!_'zRm4&v}jKpX@I8Ymc
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Środa 15:00, pokój 302C


Uwagi:
Kamil Rusak
Stopień naukowy: mgr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUx]#[1E2dqL[3hpCdj$ql3jFe
Stanowisko: Doktorant
Marek Żukowski
Stopień naukowy: mgr
Email: IR@p5`D?y06nrw1-AaUxOZd]#[3M2\!X4%cK.]X$%!JG6nXKQ
Telefon: 606 736 529
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Pokój 306, środa w godzinach: 13.00-14.00


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw