Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: dr hab. Janusz Kudła, prof. UW;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: mgr Marcin Dwórznik;
 • Dr Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik Katedry

Krzysztof Opolski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\]#[|VhM9U.Tk~gVWEM7KI_S4I
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 148
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 215 godziny: 16.30


Pracownicy


Janusz Kudła
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJ]#[{RmB9C]bCl%fFX7m[mZ3
Telefon: 22 83 14 406 22 55 49 141, 142, 150
Stanowisko: Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyd. - poniedziałek, Pokój: B007. Godziny: 13:00-14:00.  W miesiącach lipiec i sierpień regularne dyżury nie odbywają się. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:

 Konspekt do zajęć z przedmiotu. Materiały dla studentów.


Agnieszka Kopańska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\]#[|Vh??U.Lk~gVWEM7KI_S4I
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Wtroki 15-16, pokój 5

Przed konsultacjami proszę o kontakt e-mailowy do niedzieli 


Uwagi:

Uwaga w związku z remontem dyżur może być w innym pokoju niż 5informacja na portierni


Włodzimierz Włodarski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n]#[.SgB.T6V=Gp_0XK$nJN@PM[
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 406. Godziny: 14:15


Anna Białek-Jaworska
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG]#[rIa?9G.%Lu^yDG^nJZr70, 6fw]PaFjT+xpN]#[sPYJ2M~%Lw%a7
Telefon: +48 604 958 796
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

w semestrze letnim - środa 11:20-12 pok. 3 (konsultacje) 12-13:15 (seminarium magisterskie) pok. 3

piątek 9:40-10:40 pok. 3


Uwagi:

indywidualne konsultacje w sprawie pracy magisterskiej po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym


Piotr Boguszewski
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNO]#[%I$U?G8bkviy?8
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

poniedziałek, 18.15-19.15


Uwagi:

Terminy moich najbliższych dyżurów (informacja o sali na Portierni) :

31.08 12.00-13.00 (tylko w najpilniejszych sprawach)

04.09 09.00-10.00, 11.09 08.00-09.00, 20.09 12.15-13.00,  29.09 17.30-18.30

Uwaga. Zmianie ulegają godziny dyżuru w dniu 20.09.  

 

 

 


Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n]#[uHZP@Y6V2Gp_0XK$nJN@PM[
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:


UWAGA! Najbliższy dyżur odbędzie się w środę 14 czerwca o godz. 11.30, s. 5


Uwagi:
Dominika Gadowska-dos Santos
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n]#[uNYB@Y6V2Gp_0XK$nJN@PM[
Telefon: 22 55 49 150
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

http://coin.wne.uw.edu.pl/dgadowska/index.php?show=kontakt


Jarosław Górski
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG]#[{NgPDM+%Lu^yDG^nJZr70
Telefon: 225549151
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Informacja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/jgorski


Uwagi:
Wojciech Grabowski
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG]#[.Nj?/Q=%Lu^yDG^nJZr70
Telefon: 22 831 47 25, 22 554 91 50
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek, godz. 18.30, s. 304.


Uwagi:
Agata Kocia
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJ]#[rRgA6C]bCl%fFX7m[mZ3 6fw]PaFjT+xpNOU.ed]#[rNYR8C~Vk$ZY=?^lUR
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 301. Przed przyjściem na konsultację proszę o kontakt e-mailowy


Mateusz Kopyt
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJ]#[~RgNJV]bCl%fFX7m[mZ3
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W czasie sesji (wrzesień( moje dyżury będą odbywały się po ogłoszeniu.

 


Uwagi:

Szanowni Państwo,
w dniu 7.09 w godz. 14:00-14:45 w pok. 301 (ew. K2) odbędzie się mój dyżur - w tym możliwość obejrzenia prac poprawkowych z Finansów II. Chętne osoby zapraszam.

Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje będą podawane na tej stronie.


Dorota Mirowska-Wierzbicka
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n]#[uTaP@Y6V2Gp_0XK$nJN@PM[
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 123, 124
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Od października 2017 r. dyżury będą odbywały się w środy, w godzinach 16.45-18.15, w sali B002. Proszę o anons mailowy przed przyjściem na dyżur.


Uwagi:
Piotr Modzelewski
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n/EY]#[%TgBKG/PLzdZeGDnnZaS&Ad82F
Telefon: 22 55 49 151
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek. Pokój: 301. Godziny: 16:45 - 18:00.


Uwagi:
Grzegorz Paluszak
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n]#[xWYJFUAL@Gp_0XK$nJN@PM[
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Agnieszka Różycka
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\]#[rYgXJE.Lk~gVWEM7KI_S4I
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 151, 163
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: wtorek pokój: 301 godziny:


Uwagi:
Krzysztof Spirzewski
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n/E]#[|ZhGC\'bHrb-F=77[\r+'Rwz.
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Olga Suvorova
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n]#[$ZmT@T2a2Gp_0XK$nJN@PM[
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek 18.30-19.30 pok.306

Swoje przyjście na dyżur proszę wcześniej potwierdzić drogą mailową.


Uwagi:
Mateusz Szczurek
Stopień naukowy: dr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n]#[~ZrAKW5P@Gp_0XK$nJN@PM[
Stanowisko: Adiunkt
Marcin Dwórznik
Stopień naukowy: mgr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n]#[~KoMC\1T@Gp_0XK$nJN@PM[
Stanowisko: Asystent naukowy
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 301. Godziny: 8:15-9:30. proszę o wcześniejszy kontakt mailowy ws. wizyty na dyżurze


Uwagi:
Marek Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n/EY]#[~ZqJHG6_G%Z\eGDnnZaS&Ad82F
Stanowisko: Współpracownik
Dyżury:

Od semestru letniego:

Poniedziałek, 18:30-19:00, sala C.


Uwagi:

Przed przyjściem na dyżur proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Doktoranci

Raman Asinski
Stopień naukowy: mgr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\]#[&HkG?U.Tk~gVWEM7KI_S4I
Stanowisko: Doktorant
Krzysztof Drachal
Stopień naukowy: mgr
Email: kdrachal(małpa)wne(kropka)uw(kropka)edu(kropka)pl
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:



Majid Mazloum-Bilandi
Stopień naukowy: mgr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\]#[~HbG1D+W2u]Ze3CjOQr*3J; 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\]#[~IaJ.P%Tk~gVWEM7KI_S4I
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Jan Puzynkiewicz
Stopień naukowy: mgr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n/EYV]#[{WmXJP.T6~bTIfMwKm_BPBS!NJC
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Środa 15:00, pokój 302C


Uwagi:
Kamil Rusak
Stopień naukowy: mgr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJ]#[|YmQ.M]bCl%fFX7m[mZ3
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 150
Stanowisko: Doktorant
Marek Żukowski
Stopień naukowy: mgr
Email: 6fw]PaFjT+xpNOU.ediJG\n]#[~amI@Y6V=Gp_0XK$nJN@PM[
Telefon: 606 736 529
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Pokój 306, środa w godzinach: 13.00-14.00


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/